Hlavn menu

6.6.3 DETAIL Č. 9c Přechod zdiva na střešní plášť (štítová stěna)
      – těžká střecha

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
180
Minimální teplota v rohu místnosti Teplotní faktor fRsi [-] 0,912
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,088
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 18,0
-15,0 17,8
-17,0 17,6
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] -0,054
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,093
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 9c


tloušťka izolace 180 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka