Hlavn menu

6.9.1 DETAIL Č. 14a Sklepní okno – svislý řez pro SENDWIX M

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
120 180 240
Minimální teplota v rohu místnosti Teplotní faktor fRsi [-] 0,889 0,900 0,903
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,111 0,100 0,097
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 17,2 17,6 17,7
-15,0 17,0 17,4 17,5
-17,0 16,8 17,2 17,3
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)]
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)]
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 14a


tloušťka izolace 120 mmtloušťka izolace 180 mmtloušťka izolace 240 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka