Hlavn menu

6.9.3 DETAIL Č. 15a Sklepní okno – vodorovný řez pro SENDWIX M

 

Parametr Tl. tepelné izolace [mm]
100 140 180
Minimální teplota v rohu místnosti Teplotní faktor fRsi [-] 0,844 0,855 0,861
Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξRsi [-] 0,156 0,145 0,139
Vnitřní minimální povrchová teplota [°C] pro teplotu interiéru 21°C a exteriérových teplotách: -13,0 6,4 6,7 6,8
-15,0 6,1 6,4 6,5
-17,0 5,8 6,1 6,3
Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψe [W/(m.K)] 0,120 0,100 0,094
Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψi [W/(m.K)] 0,120 0,100 0,094
Vnitřní teplota θai [°C] je 21

DETAIL Č. 15a


tloušťka izolace 100 mmtloušťka izolace 140 mmtloušťka izolace 180 mmpředchozí stránka | obsah | další stránka