Hlavn menu

7. SENDWIX THERMVápenopískové prvky pro minimalizaci tepelných mostů u vnějších a vnitřních stěn
SENDWIX 16DF D THERM                   SENDWIX 12DF D THERM                   SENDWIX 4DF D THERM

Výrobky s označením SENDWIX - THERM se používají jako zakládací prvky u zdicího systému SENDWIX pro tloušťky stěn 240, 175 a 115 mm. Jsou vyrobeny se speciální příměsí, která zvyšuje tepelný odpor výrobků o 50 %. Minimalizují se tím tepelné mosty mezi stěnou a základovou konstrukcí, příp. stěnou suterénu stavby.

SENDWIX - THERM jako první zakládací řada se vždy zdí na zdicí maltu ZM 920. Pevnostní třída u těchto prvků je 20 N/mm2, je shodná s pevností vápenopískových výrobků a nesnižuje se tím únosnost stěn jako je tomu při použití pěnového skla, plynosilikátu apod.

Eliminací tepelných mostů je možné snížit náklady na vytápění až o 4%, u pasivních domů až o 6%.

Původní řešení - obvodová stěna bez přerušení tepelného mostu

Podsklepená budova - SENDWIX P


Nové řešení

Přerušení tepelného mostu u obvodové stěny tvarovkou SENDWIX 12DF-D THERM

Podsklepená budova - SENDWIX P


Přerušení tepelného mostu u obvodové stěny tvarovkou SENDWIX 16DF-D THERM

Základ u nepodsklepené budovy - SENDWIX M


SENDWIX THERM TLOUŠŤKA STĚNY (mm) ROZMĚR (mm) HMOTNOST (kg/ks) PEVNOST (N/mm2) TEPELNÁ VODIVOST (W/mK) OBJEMOVÁ HMOTNOST (kg/ks)
16DF-D 240 498x240x113 15,4 20 0,33 1135
12DF-D 175 498x175x113 11,2
4DF-D 115 498x115x113 7,4

předchozí stránka | obsah | další stránka