Hlavn menu

11.9 Taška odvodňovací

foto plochy: Taška odvodňovací

Taška je součástí nového odvodňovacího systému střech bez přiznaných pod- okapních žlabů.

V otvorech rovných odvodňovacích ploch krytiny KM Beta jsou vsazeny speciální mřížky, které odvádí srážkovou vodu do žlabu pod krytinu.

Výhody:

 • U střešních nadstaveb panelových domů odpadá dodatečné budování dešťových kanalizačních přípojek a svodů. Využijí se stávající střešní vpusti a ušetří se vysoké náklady.
 • Odpadá čištění žlabů od listí a hrubých nečistot.
 • Nedochází k poškození podokapních žlabů vlivem sesuvu sněhu.
 • Řeší tím problém nemožnosti přístupu k podokapním žlabům na hranici souseda.

TABULKA SROVNÁNÍ ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ PODOKAPNÍHO A PODSTŘEŠNÍHO SYSTÉMU. Výpočet je proveden na realizovaném panelovém domě Slunečná 26, 28 Hodonín. Valbová střecha 42,9 x 12,45m.

 • Cena za krytinu KM Beta 320 085 Kč
 • Cena za původní řešení odvodnění střechy (podokapní žlab + nová dešťová kanalizace) 295 152 Kč
 • Celkové náklady původního řešení 615 237 Kč

 • Cena za krytinu KM Beta s taškami odvodňovacími 363 117 Kč
 • Cena za nové odvodnění střechy pomocí podstřešního systému 81 839 Kč
 • Celkové náklady nového řešení 444 956 Kč

 • Úspora nákladů s podstřešním odvodňovacím systémem 170 281 Kč
 • Úspora na rekonstrukci střechy 28%

 • 1. Ceny jsou uvedeny bez DPH
 • 2. Srovnání je provedeno pro materiál žlabů pozink
 • 3. Výpočet zpracován podle rozpočtového programu RTS a.s. v cenách roku 2010

Základní parametry

Délka ................... 420 mm
Šířka .................... 331 mm
Potřeba ............... 3 ks/b.m.
Hmotnost ............ 4,3 kg/ks
 
foto: Taška odvodňovací