Hlavn menu

5.5 Hřebenový těsnící prvek

foto plochy: Hřebenový těsnící prvek

Slouží pro rychlé a spolehlivé řešení detailu ukončení pultové střechy, atikou nebo u stěny sousední stavby.

Prvek se ozubem zavěsí za tašku ve snížené části profilované krytiny.

Základní parametry

Potřeba ............... 2 ks/m²
 
foto: Hřebenový těsnící prvek