Hlavn menu

1.1 Taška základní

KMB Rota je plochá taška se sníženou vodní drážkou dvojitou. Dvojitá podélná drážka zabraňuje zafukování sněhu a deště v příčném směru. Patní žebrování z rubové strany krytiny brání zafukování sněhu a deště v podélném směru. Základní tašky se kladou na vazbu.

Plynulé posouvání překrývané části umožňuje použít krytinu i při rekonstrukcích střech jednoduchým přizpůsobením stávajícímu krovu. Tašky umožňují rychlou a jednoduchou pokládku.

Technické parametry

1.1 (37K)
VlastnostiKMB ROTA
Délka prvku (mm) 496,5
Šířka prvku (mm) 330
Únosnost (N) 1200
Mrazuvzdornost (cykly) 25
Krycí šířka (mm) 300*
Krycí délka (mm) 396 - 416
Závěsná délka (mm) 473
Sklon střechy (°) 15 - 90
Bezpečný sklon střechy (°) 25
Rozměr latí (mm) 40/60
Plošná hmotnost (kg/m2) 50,4
Hmotnost (kg/ks) 6,3
Spotřeba (ks/m2) 8
Třída reakce na oheň A1 - nehořlavé
Norma/certifi kát ČSN EN 490

* Poznámka:
Profil vodní drážky se vyrábí s rozměrovou vůlí umožňující příčný posun. Pro potřebu přesného rozměření střechy, nebo při založení štítů, nároží a úžlabí v prvním kroku, je nutné dle zásad pokrývačského řemesla (viz Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané CKPT Čech a Moravy), zjistit skutečnou průměrnou krycí šířku dle postupu:


11 tašek se zavěsí na střešní lať tak, aby do sebe jednotlivé drážky zapadaly. Tašky se roztáhnou na největší možný dosah za podmínky, že nedojde k uvolnění spojů v drážkách. Změří se krycí šířka 10 tašek v roztaženém stavu Cwd. Tašky se stlačí na nejmenší možný dosah a změří se krycí šířka 10 tašek ve sraženém stavu Cwc.

Průměrná krycí šířka = (Cwd + Cwc) / 20

Připevnění tašek v ploše

Pro střechy budov ve větrových oblastech I až IV (viz schéma I.) se doporučuje následující rozsah připevnění tašek:
  • na sklonech od 10° do 60° se počty připevněných tašek pro uzavřené střešní konstrukce stanoví podle tabulek (viz tabulky) a pro další varianty střech dle Pravidel pro navrhování a provádění šikmých střech CKPT.
  • na sklonech od 60° do 75° v ploše se připevní každá taška vrutem nebo vhodnou stranovou příchytkou
  • na sklonech od 75° v ploše se připevní každá taška dvěma připevňovacími prvky, tj. vrutem a vhodnou stranovou příchytkou nebo dvěma vruty.

Bez ohledu na připevnění krytiny v návaznosti na sklon střechy a větrovou oblast je třeba mechanicky připevnit každou tašku na štítové hraně, hřebeni, nároží, úžlabí, pultu, okapní hraně, kolem všech střešních prostupů a všechny řezané tašky a tašky s odstraněným závěsným ozubem.

Poznámka:
Jsou-li v místních stavebních předpisech vyžadovány vyšší nároky vůči sacím účinkům větru, pak mají tyto přednost před požadavky této technické příručky. Zatížení větrem při zastřešení betonovou krytinou je závislé na poloze a výšce budovy, typu a tvaru střechy, k čemuž musí být přihlédnuto.


Přesný výpočet lze provést v jednotlivých případech podle ČSN EN 1991-1-4. Tento výpočet je nezbytné provést u:
- otevřených budov s otevřenou podstřešní konstrukcí
- budov umístěných na exponovaném místě
- budov s výškou hřebene nad 30m

Rozteč latí

 


Postup kladení tašek

  1. tašky se kladou v řadách na vazbu
  2. u sedlových střech se začíná s kladením pravých okrajových tašek ( doporučuje se použít v první řadě celý formát )
  3. okrajové tašky se používají celé v kombinaci buď s půlenými taškami, nebo s okrajovými půlenými taškami
  4. pokrýváním střešní plochy se pokračuje základními taškami zprava doleva, vždy od okapu k hřebenu
  5. před začátkem kladení je nutno ujasnit si přichycení tašek, případně jiných doplňků, a jejich rozmístění


Okrajové tašky celé s půlenými taškami
Okrajové tašky celé s půlenými okrajovými taškami
 


Délka krokví při konstantní maximální rozteči střešních latí pro KMB ROTA

Potřeba při suchém kladení hřebenáčů                     spád nad 30°

rozteč latí (mm) délka překrytí (mm) potřeba (ks/m2) rozteč latě u okapu (mm) vzdálenost 1. latě od hřebene (mm)
416 80 8,01 405 30
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 23456789
délka krokve (m) 0,85 1,27 1,68 2,1 2,52 2,93 3,35 3,76
  1 m 2 m 3 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 1011121314151617
délka krokve (m) 4,18 4,60 5,01 5,43 5,84 6,26 6,68 7,09
4 m 5 m 6 m 7 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 1819202122232425
délka krokve (m) 7,51 7,92 8,34 8,76 9,17 9,59 10,00 10,42
7 m 8 m 9 m 10 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 2627282930
délka krokve (m) 10,84 11,25 11,67 12,08 12,50
10 m 11 m 12 m
Pro jinou konstantní rozteč střešních latí se délka krokve vypočte:
(Délka krokve pro daný počet tašek v řadě nad sebou) - (součin počtu tašek v řadě nad sebou a rozdílu 0,416 - požadované rozteče latí v /m/).Potřeba při suchém kladení hřebenáčů                     spád 25° až 30°

rozteč latí (mm) délka překrytí (mm) potřeba (ks/m2) rozteč latě u okapu (mm) vzdálenost 1. latě od hřebene (mm)
406 80 8,21 405 30
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 23456789
délka krokve (m) 0,84 1,25 1,65 2,06 2,47 2,87 3,28 3,68
  1 m 2 m 3 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 1011121314151617
délka krokve (m) 4,09 4,50 4,90 5,31 5,71 6,12 6,53 6,93
4 m 5 m 6 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 1819202122232425
délka krokve (m) 7,34 7,74 8,15 8,56 8,96 9,37 9,77 10,18
7 m 8 m 9 m 10 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 2627282930
délka krokve (m) 10,59 10,99 11,40 11,80 12,21
10 m 11 m 12 mPotřeba při suchém kladení hřebenáčů                     spád 15° až 25°

rozteč latí (mm) délka překrytí (mm) potřeba (ks/m2) rozteč latě u okapu (mm) vzdálenost 1. latě od hřebene (mm)
402 80 8,29 405 30
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 23456789
délka krokve (m) 0,837 1,239 1,641 2,043 2,445 2,847 3,249 3,651
  1 m 2 m 3 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 1011121314151617
délka krokve (m) 4,053 4,455 4,857 5,259 5,661 6,063 6,465 6,867
4 m 5 m 6 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 1819202122232425
délka krokve (m) 7,269 7,671 8,073 8,475 8,877 9,279 9,681 10,083
7 m 8 m 9 m 10 m


« zpět