Hlavn menu

1.2 Taška půlená

1.2 (37K)


U sedlových střech, kde jsou tašky okrajové, je při určité délce hřebene potřeba poloviční modul krycí šířky, k tomu je určena taška půlená.

Její využití je vhodné zvláště při krytí nároží, úžlabí, také kolem střešních oken a jiných prostupujících konstrukcí střešním pláštěm ( komíny, vikýře, apod.). Taška půlená se vyrábí v modifikacích - základní, pultová, okrajová levá a pravá. Dále se používá pro doplnění vazby základních tašek u štítových hran v případě, kdy nejsou použity okrajové tašky půlené.

 Skladba tašek s použitím půlené tašky

« zpět