Hlavn menu

11.6 Taška betonová odvětrací

Životnost a funkčnost střešního pláště je dána nejen kvalitní krytinou, ale i provedením a řešením různých detailů. Spolehlivost celé střechy je určena životností a účinností nejslabšího článku. V současné době se ve střechách používá celá řada plastových doplňků (taška plastová odvětrávací, anténní, plastové úžlabí apod.). U střešních krytin firmy KM BETA a.s., kde je předpokládaná životnost 100 let ( což také umožňuje poskytovat záruku 30 let ), mohou právě plastové prvky dlouhodobou funkčnost střešního systému omezit. Proto se firma zaměřila na tento nejslabší článek a vyvinula tašku betonovou odvětrací.

Taška betonová odvětrací je originální celobetonový prvek pro odvětrání kanalizačních stupaček, kuchyní, koupelen a WC, příp. nezateplených částí střech. Tvoří jeden celek, který se osadí ve střeše v místě napojení. Ke střešní lati se přichytí dvěma pozinkovanými vruty.

Výhody tašky betonové odvětrací:

1. díky konstrukčnímu řešení je použitelná v celém pásmu používaného střešního sklonu bez otáčení ventilační části
2. větrání je účinnější díky rozšíření připojovací části z ø 110 mm na ventilační část ø 125 mm
3. taška je celobetonová, harmonicky začleněná do střešní plochy a z hlediska životnosti a barevné jednotnosti shodná se taškou základní.

Poznámka:
- Doporučujeme odvětrací tašku kotvit dvěma vruty z důvodu ochrany při posunu sněhu na střeše.
- V zimním období může za určitých teplotních podmínek dojít ke kondenzaci a namrzání odparu na krytu a povrchu odvětrací tašky.
- K zamezení sklouznutí zamrzlého kondenzátu doporučujeme dodatečné ochranné opatření, jako např. montáž protisněhových zábran pod tašku odvětrací.
- Použití v obytných domech je doporučeno 1ks / jen pro jednu bytovou jednotku.
- Při požadavku napojení většího objemu odvětrávaného vzduchu a páry na jednu stupačku, je nutné již ve stádiu projektu, příp. realizace volit odvětrací prvek s nuceným tahem, příp. ventilační turbínu.
- Podle umístění ve střeše musí být taška odvětrací chráněna před nekontrolovaným sesuvem namrzlé sněhové vrstvy, která by ji mohla poškodit. Ochrana se provádí dostatečným rozmístěním protisněhových zábran nad tašku odvětrací:


odvetraci

« zpět