Hlavn menu

7.1 Taška větrací

Při navrhování dvouplášťových a tříplášťových střech za použití betonové střešní krytiny je nutné vytvořit větranou vzduchovou mezeru mezi krytinou a hydroizolační fólií o ploše nejméně 200 cm2 připadající na 1 m délky okapní hrany střechy, o výšce vzduchové vrstvy nejméně 20 mm. Přesahuje-li vzdálenost přiváděcích a odváděcích větracích otvorů 10 m, zpravidla se zvětšuje plocha větrané vzduchové vrstvy o 10 % základní plochy na každý další 1 m přesahující vzdálenost 10 m.

Odváděcí větrací otvory ve hřebeni či na nárožíse volí o ploše nejméně 1/1000 plochy střechy, nejméně však 100 cm2 (při uvažování plochy střechy přimykající se ke hřebeni či k nároží z obou stran).

Pro odvětrání firma KM BETA a.s. vyrábí tašku větrací, která je modifikací základní tašky s vytvořeným otvorem chráněným betonovou stříškou a mřížkou.

Tašky větrací se kladou v druhé řadě pod hřebenem. Počet kusů na b.m. délky hřebene se určuje v závislosti na délce krokve a sklonu střechy přibližně podle tabulky.

Pro intenzivnější odvětrání se doporučuje suchá montáž hřebene a nároží pomocí kartáčové lišty, nebo větracích hřebenových pásů.
Přívod vzduchu u okapní hrany se zajišťuje pomocí větrací mřížky a větracího pásu.


Přisávání

Odvětrání

 

Doporučené dimenze větrání šikmých střech

Typ střechy   Plocha Napojovací otvory
okap, pult hřeben, nároží
dvouplášťová s doplňkovou hydroizolační vrstvou Sd ≤ 0,3 m jedna vzduchová mezera dána je výškou kontralatí, (doporučená výška kontralatí h ≥ 40 mm) min. 1/500 příslušné plochy střechy min. 200cm2/m min. 1/1000 *) příslušné plochy střechy min. 100 cm2/m
tříplášťová s doplňkovou hydroizolační vrstvou Sd < 20 m horní vzduchová mezera dána je výškou kontralatí, (doporučená výška kontralatí h ≥ 40 mm) min. 1/500 příslušné plochy střechy min. 200 cm2/m min. 1/1000 *) příslušné plochy střechy min. 100 cm2/m
spodní vzduchová mezera h ≥ 40 mm, prověšení doplňkové hydroizolační vrstvy v době montáže nesmí být větší jak 20 mm min. 1/500 příslušné plochy střechy min. 200 cm2/m min. 1/1000 *) příslušné plochy střechy min. 100 cm2/m
*) Při uvažování příslušné plochy střechy přimykající se ke hřebeni či k nároží z obou stran
Uvedené požadavky se vztahují na obytné budovy a budovy s běžným vlhkostním režimem.


Potřeba větracích tašek
Min. plocha odvětrání 1/1000 přilehlé plochy, minimálně 100 cm2/m KMB ROTA
Větrací průřez přes hřeben 100 cm2/m
Větrací průřez tašky 24,8 cm2
Délka krokve (L) Minimální počet (ks/m hřebene)
1 m 0 ks
2 m 0 ks
3 m 2 ks
4 m 2 ks
5 m 2 ks
6 m 2 ks
7 m 2 ks
8 m 4 ks
9 m 4 ks
10 m 4 ks


Příklad výpočtu větracích tašek

(sedlová dvouplášťová střecha):
krokev dl. 7m
délka hřebene 10m


Okapní hrana:

Požadavek:
- výška kontralatě ≥40 mm
- min. 1/500 příslušné plochy střechy, min. 200 cm2/m

* Na 1,0 m okapní hrany připadá střešní plocha 100 x 700 = 70.000 cm2
* Požadovaná plocha větracího otvoru je 1/500 ze střešní plochy 70.000 cm2 to je: 70.000 : 500 = 140 cm2
* Při použití větracího pásu se plocha otvoru zmenší cca o 50 %, proto plocha čistého průřezu musí být dvojnásobná tj. 2 x 140 = 280 cm2
* Tomu odpovídá minimální výška nasávacího otvoru 2,8 cm
* Navržená kontralať 40 / 60 mm s větracím pásem těmto požadavkům vyhovuje

Hřeben:

Požadavek:
- min. 1/1000 příslušné plochy střechy
- min. 100 cm2/m hřebene

* Na 1,0 m hřebene připadá střešní plocha 100 x 700 x 2 = 140.000 cm2
* Požadovaná plocha větracích otvorů je 1/1000 ze střešní plochy 140.000 cm2 to je: 140.000 : 1000 = 140 cm2
* V hřebeni bude osazena větrací kartáčová lišta, odvětrací plocha přes hřeben je cca 100 cm2/m hřebene
* Minimální počet větracích tašek: (140 - 100)/24,8 = 1,6 ks/m
* Navržen počet 1ks větrací tašky na 1m pro každou stranu od hřebene ( tj. 2ks/m hřebene )
* Kontrola: 100 + 2 x 24,8 = 150 cm2/m - požadavek min. 100 cm2/m je splněn


       
 


« zpět