Hlavn menu

9.1 Taška protisněhová

U šikmých střech, a zvláště pak u těch umístěných v oblastech bohatých na sníh, je nutno zabránit náhlému skluzu sněhu ze střešní plochy. Firma KM Beta dodává k základnímu modelu střešní krytiny vhodnou tašku s protisněhovou zábranou.

Protisněhová taška KMB ROTA je opatřena vybráním na spodním líci, které umožňuje uložení protisněhové zábrany tak, aby se netvořila mezera mezi navazujícími taškami nad sebou.

Pokrytí a počet protisněhových tašek potřebných na střešní plochu se řídí podle sklonu a sněhové oblasti. Pro zajištění správného rozložení a počtu tašek slouží příslušné diagramy.


Schéma kladení sněhových tašek

Diagram pro určení schémata rozmístění sněhových tašek podle sklonu střechy a sněhové oblasti
Poznámka:
U sněhové oblasti VII a VIII je nutné pro zachycení sněnu na střeše kombinovat protisněhové tašky (zábrany) s mříží sněholamu. O účelnosti a rozmístění rozhoduje projektant podle střešního sklonu, délky krokví a členitosti střechy. Při projektové přípravě stavby je nutné přihlédnout k doporučení a zásadám pro řešení střechy v horských oblastech.Schéma "A" - každá šestá protisněhová (1,5 ks/m2)
schema A
Schéma "B" - každá pátá protisněhová (1,7 ks/m2)
schema B
Schéma "C" - každá čtvrtá protisněhová (2 ks/m2)
schema C
Schéma "D" - každá třetí protisněhová (3 ks/m2)
schema D
Schéma "E" - každá druhá protisněhová (4 ks/m2)
schema E
Schéma "F" - každá 1,5 protisněhová (5 ks/m2)
schema F
 
Poznámka:
Množství protisněhových tašek je pouze orientační.
Konečný počet závisí na tvaru a délce krovu.
Doporučujeme zpracovat kladečský plán pro konkrétní střechu.


« zpět