Hlavn menu

13.11 Butylkaučuková lepicí páska

foto produktu: Butylkaučuková lepicí páska

Používá se k přilepování podstřešních fólií všeho druhu k různým materiálům

(zdivo, dřevo, kovová konstrukce apod.). Butylkaučuk je oboustranně lepicí, chráněný papírovým páskem. Při aplikaci musí být povrch čistý, suchý a zbavený nečistot a prachu.

Základní parametry

Šířka .................... 15 mm
Tloušťka .............. 2 mm
Prodej .................. min 1 b.m.
Doporučená teplota při aplikaci ... +5 °C až +40 °C
Teplotní odolnost ........................... -40 °C až +90 °C