Hlavn menu

13.12 Okapní plech

foto produktu: Okapní plech

U hydroizolace, která plní funkci zábrany proti pronikání srážkové a kondenzační vody do tepelné izolace,

musí být provedeno její ukončení mimo obložení přesahu střechy a římsy.

Toto zajistí okapní plech s ukončením pod okapní žlab nebo do okapního žlabu. Folie se k okapnímu plechu přilepí TYVEK páskou.