Hlavn menu

4.4 Těsnicí pás úžlabí

foto produktu: Těsnicí pás úžlabí

Těsnící pás úžlabí slouží k utěsnění

detailu pod hřebenem mezi hřebenvou latí a pásem úžlabí.

Základní parametry

Rozměry .............. 680 x 80 mm
Materiál .............. Butylkaučuková samolepící páska s hliníkovou fólií