Vyhledávání

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Inovace střešní betonové tašky“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005593, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt řeší nákup nových technologií pro výrobu inovované povrchové úpravy betonové střešní krytiny tak, aby byl zachovaný jednotný odstín, zvýšila se hladkost povrchu a minimalizovala se jeho degradace s časem, omezilo se ulpívání prachových částí na povrchu a tvorba mechu.

Cílem projektu je pořízení technologického vybavení, které je nezbytné pro zahájení výroby nové generace střešních tašek inovativní metodou, a tím nejen zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a posílení jejího postavení na trhu, ale zejména uspokojení potřeb koncových zákazníků.