Hlavn menu

1.1 Taška základní

KMB Beta a KMB Hodonka jsou profilované tašky se zvýšenou vodní drážkou . Dvojitá podélná drážka zabraňuje zafukování v příčném směru. Patní žebrování z rubové strany krytiny brání zafukování v podélném směru.

Plynulé posouvání překrývané části umožňuje použít krytinu i při rekonstrukcích střech bez posouvání a výměny latění. Tašky umožňují rychlou a jednoduchou pokládku.

KMB Beta

KMB Hodonka

                 Technické parametry

Vlastnosti KMB BETA KMB HODONKA
Délka prvku (mm) 420 420
Šířka prvku (mm) 331 336
Tloušťka prvku (mm) 12 12
Nasákavost (%) max. 9 max. 9
Únosnost (N) 2000 2000
Mrazuvzdornost (cykly) 25 25
Krycí šířka (mm) 301* 302*
Krycí délka (mm) 320 - 340 320 - 340
Závěsná délka (mm) 401 405
Sklon střechy (°) 12 - 90 12 - 90
Bezpečný sklon střechy (°) 22 22
Rozměr latí (mm) 40/60 (doporučené)** 40/60 (doporučené)**
Plošná hmotnost (kg/m2) 42,5 42,5
Hmotnost (kg/ks) 4,25 4,25
Objemová hmotnost (kg/m3) 2250 2250
Spotřeba (ks/m2) 10 10
Třída reakce na oheň A1 - nehořlavé A1 - nehořlavé
Výška vlny (mm) 26 33,5
Počet vln 2 2
Norma/certifi kát ČSN EN 490 ČSN EN 490

*Poznámka: Profil vodní drážky se vyrábí s rozměrovou vůlí umožňující příčný posun. Pro potřebu přesného rozměření střechy, nebo při založení štítů, nároží a úžlabí v prvním kroku, je nutné dle zásad pokryvačského řemesla /viz Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané CKPT Čech a Moravy/, zjistit skutečnou průměrnou krycí šířku dle postupu:

**Poznámka: Rozměr latí závisí na vzdálenosti krokví, sklonu a zatížení střešního pláště – viz. tabulky


11 tašek se zavěsí na střešní lať tak, aby do sebe jednotlivé drážky zapadaly.
Tašky se roztáhnou na největší možný dosah za podmínky, že nedojde k uvolnění spojů v drážkách. Změří se krycí šířka 10 tašek v roztaženém stavu Cwd. Tašky se stlačí na nejmenší možný dosah a změří se krycí šířka 10 tašek ve sraženém stavu Cwc.

Průměrná krycí šířka = (Cwd + Cwc) / 20


L ... délka krokve
P ... přesah okapové hrany 79 mm
ROL ... rozteč okapové latě 320 mm
RL ... rozteč latě
RHL ... rozteč hřebenové latě (30 mm při kladení nasucho)

Poznámka:
Hodnoty P/ROL mohou být dle konstrukčního řešení a místních podmínek upraveny v rozmezí 0-79/320-399 mm

Rozteč latí

střešní sklon rozteč latí (mm) délkové překrytí (mm)
12 - 22° 320 - 325 100 - 95
22 - 30° 320 - 330 100 - 90
>30° 320 - 340 100 - 80


Připevnění tašek v ploše

Poznámka:
Jsou-li v místních stavebních předpisech vyžadovány vyšší nároky vůči sacím účinkům větru, pak mají tyto přednost před požadavky této technické příručky. Zatížení větrem při zastřešení betonovou krytinou je závislé na poloze a výšce budovy, typu a tvaru střechy, k čemuž musí být přihlédnuto.

Přesný výpočet lze provést v jednotlivých případech podle ČSN EN 1991-1-4.
Tento výpočet je nezbytné provést u:
– otevřených budov s otevřenou podstřešní konstrukcí
– budov umístěných na exponovaném místě
– budov s výškou hřebene nad 30 m


Bez ohledu na připevnění krytiny v návaznosti na sklon střechy a větrovou oblast je třeba mechanicky připevnit každou tašku na štítové hraně, hřebeni, nároží, úžlabí, pultu, okapní hraně, kolem všech střešních prostupů a všechny řezané tašky a tašky s odstraněným závěsným ozubem.

Pro střechy budov ve větrových oblastech I až IV se doporučuje následující rozsah připevnění tašek:
• na sklonech od 10° do 60° se počty připevněných tašek pro uzavřené střešní konstrukce stanoví podle tabulek a pro další varianty střech dle Pravidel pro navrhování a provádění šikmých střech CKPT.
• na sklonech od 60° do 75° v ploše se připevní každá taška vrutem nebo vhodnou stranovou příchytkou.
• na sklonech od 75° v ploše se připevní každá taška dvěma připevňovacími prvky, tj. vrutem a vhodnou stranovou příchytkou nebo dvěma vruty.

Délka krokví při konstantní maximální rozteči střešních latí pro KMB BETA a KMB HODONKA


Potřeba při suchém kladení hřebenáčů - spád nad 30°
rozteč latí délka překrytí
(mm)
potřeba
(ks/m2)
rozteč latě u okapu
(mm)
vzdálenost 1. latě
od hřebene (mm)
340 80 9,77 320 30
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9
délka krokve (m) 0,69 1,03 1,37 1,71 2,05 2,39 2,73 3,07
  1 m 2 m 3 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 10 11 12 13 14 15 16 17
délka krokve (m) 3,41 3,75 4,09 4,43 4,77 5,11 5,45 5,79
3 m 4 m 5 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 18 19 20 21 22 23 24 25
délka krokve (m) 6,13 6,47 6,81 7,15 7,49 7,83 8,17 8,51
6 m 7 m 8 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 26 27 28 29 30
délka krokve (m) 8,85 9,19 9,53 9,87 10,21
8 9 m 10 m

Pro jinou konstantní rozteč střešních latí se délka krokve vypočte:
(Délka krokve pro daný počet tašek v řadě nad sebou) - (součin počtu tašek v řadě nad sebou a rozdílu 0,35 - požadované rozteče latí v /m/).


Potřeba při suchém kladení hřebenáčů - spád nad 22° až 30°
rozteč latí délka překrytí
(mm)
potřeba
(ks/m2)
rozteč latě u okapu
(mm)
vzdálenost 1. latě
od hřebene (mm)
330 80 10,06 320 30
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9
délka krokve (m) 0,68 1,01 1,34 1,67 2 2,33 2,66 2,99
  1 m 2 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 10 11 12 13 14 15 16 17
délka krokve (m) 3,32 3,65 3,98 4,31 4,64 4,97 5,3 5,63
3 m 4 m 5 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 18 19 20 21 22 23 24 25
délka krokve (m) 5,96 6,29 6,62 6,95 7,28 7,61 7,94 8,27
5 m 6 m 7 m 8 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 26 27 28 29 30
délka krokve (m) 8,6 8,93 9,26 9,59 9,92
8 m 9 mPotřeba při suchém kladení hřebenáčů - spád nad 12° až 30°
rozteč latí délka překrytí
(mm)
potřeba
(ks/m2)
rozteč latě u okapu
(mm)
vzdálenost 1. latě
od hřebene (mm)
320 80 10,38 320 30
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9
délka krokve (m) 0,67 0,99 1,31 1,63 1,95 2,27 2,59 2,91
  1 m 2 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 10 11 12 13 14 15 16 17
délka krokve (m) 3,23 3,55 3,87 4,19 4,51 4,83 5,15 5,47
3 m 4 m 5 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 18 19 20 21 22 23 24 25
délka krokve (m) 5,79 6,11 6,43 6,75 7,07 7,39 7,71 8,03
5 m 6 m 7 m 8 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 26 27 28 29 30
délka krokve (m) 8,35 8,67 8,99 9,31 9,63
8 m 9 m


předchozí stránka | obsah | další stránka