Hlavn menu

1.1 Taška základní

KMB Rota je plochá taška se sníženou vodní drážkou dvojitou. Dvojitá podélná drážka zabraňuje zafukování sněhu a deště v příčném směru. Patní žebrování z rubové strany krytiny brání zafukování sněhu a deště v podélném směru. Základní tašky se kladou na vazbu.

Plynulé posouvání překrývané části umožňuje použít krytinu i při rekonstrukcích střech jednoduchým přizpůsobením stávajícímu krovu. Tašky umožňují rychlou a jednoduchou pokládku.Technické parametry

Vlastnosti KMB ROTA
Délka prvku (mm) 496,5
Šířka prvku (mm) 330
Tloušťka prvku (mm) 25
Nasákavost (%) max. 9
Únosnost (N) 1200
Mrazuvzdornost (cykly) 25
Krycí šířka (mm) 300*
Krycí délka (mm) 396-416
Závěsná délka (mm) 473
Sklon střechy (°) 15–90
Bezpečný sklon střechy (°) 30
Rozměr latí (mm) 40/60
Plošná hmotnost (kg/m2) 50,4
Hmotnost (kg/ks) 6,3
Objemová hmotnost (kg/m3) 2250
Spotřeba (ks/m2) 8
Třída reakce na oheň A1 – nehořlavé
Norma/certifikát ČSN EN 490

* Poznámka:
Profil vodní drážky se vyrábí s rozměrovou vůlí umožňující příčný posun. Pro potřebu přesného rozměření střechy, nebo při založení štítů, nároží a úžlabí v prvním kroku, je nutné dle zásad pokrývačského řemesla (viz Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané CKPT Čech a Moravy), zjistit skutečnou průměrnou krycí šířku dle postupu:
11 tašek se zavěsí na střešní lať tak, aby do sebe jednotlivé drážky zapadaly. Tašky se roztáhnou na největší možný dosah za podmínky, že nedojde k uvolnění spojů v drážkách. Změří se krycí šířka 10 tašek v roztaženém stavu Cwd. Tašky se stlačí na nejmenší možný dosah a změří se krycí šířka 10 tašek ve sraženém stavu Cwc.


Průměrná krycí šířka = (Cwd + Cwc) / 20

Připevnění tašek v ploše

Poznámka:
Jsou-li v místních stavebních předpisech vyžadovány vyšší nároky vůči sacím účinkům větru, pak mají tyto přednost před požadavky této technické příručky. Zatížení větrem při zastřešení betonovou krytinou je závislé na poloze a výšce budovy, typu a tvaru střechy, k čemuž musí být přihlédnuto.
Přesný výpočet lze provést v jednotlivých případech podle ČSN EN 1991-1-4.
Tento výpočet je nezbytné provést u:
– otevřených budov s otevřenou podstřešní konstrukcí
– budov umístěných na exponovaném místě
– budov s výškou hřebene nad 30 m


Pro střechy budov ve větrových oblastech I až IV (viz schéma na str. 76 této TP) se doporučuje následující rozsah připevnění tašek:
  1. na sklonech od 10° do 60° se počty připevněných tašek pro uzavřené střešní konstrukce stanoví podle tabulek (viz strana 78 této TP) a pro další varianty střech dle Pravidel pro navrhování a provádění šikmých střech CKPT.
  2. na sklonech od 60° do 75° v ploše se připevní každá taška vrutem nebo vhodnou stranovou příchytkou.
  3. na sklonech od 75° v ploše se připevní každá taška dvěma připevňovacími prvky, tj. vrutem a vhodnou stranovou příchytkou nebo dvěma vruty.
Bez ohledu na připevnění krytiny v návaznosti na sklon střechy a větrovou oblast je třeba mechanicky připevnit každou tašku na štítové hraně, hřebeni, nároží, úžlabí, pultu, okapní hraně, kolem všech střešních prostupů a všechny řezané tašky a tašky s odstraněným závěsným ozubem.

Rozteč latí

střešní sklon rozteč latí (mm) délkové překrytí (mm)
15 - 25° 396 - 402 100 - 95
25 - 30° 396 - 406 100 - 90
>30° 396 - 416 100 - 80
SS ........ střešní sklon
L .......... délka krove
P .......... přesah okapové hrany 69 mm
ROL ..... rozteč okapové latě 405 mm
RL ........ rozteč latě
RHL ..... rozteč hřebenové latě 35 mm při kladení na sucho
DP ....... délkové překrytíDélka krokví při konstantní maximální rozteči střešních latí pro KMB ROTA


Potřeba při suchém kladení hřebenáčů - spád nad 30°
rozteč latí délka překrytí
(mm)
potřeba
(ks/m2)
rozteč latě u okapu
(mm)
vzdálenost 1. latě
od hřebene (mm)
416 80 8,01 405 30
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9
délka krokve (m) 0,85 1,27 1,68 2,10 2,52 2,93 3,35 3,76
  1 m 2 m 3 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 10 11 12 13 14 15 16 17
délka krokve (m) 4,18 4,60 5,01 5,43 5,84 6,26 6,68 7,09
4 m 5 m 6 m 7 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 18 19 20 21 22 23 24 25
délka krokve (m) 7,51 7,92 8,34 8,76 9,17 9,59 10,00 10,42
7 m 8 m 9 m 10 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 26 27 28 29 30
délka krokve (m) 10,84 11,25 11,67 12,08 12,50
10 m 11 m 12 m

Pro jinou konstantní rozteč střešních latí se délka krokve vypočte:
(Délka krokve pro daný počet tašek v řadě nad sebou) - (součin počtu tašek v řadě nad sebou a rozdílu 0,416 - požadované rozteče latí v /m/).


Potřeba při suchém kladení hřebenáčů - spád nad 25° až 30°
rozteč latí délka překrytí
(mm)
potřeba
(ks/m2)
rozteč latě u okapu
(mm)
vzdálenost 1. latě
od hřebene (mm)
406 80 8,21 405 30
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9
délka krokve (m) 0,84 1,25 1,65 2,06 2,47 2,87 3,28 3,68
  1 m 2 m 3 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 10 11 12 13 14 15 16 17
délka krokve (m) 4,09 4,50 4,90 5,31 5,71 6,12 6,53 6,93
4 m 5 m 6 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 18 19 20 21 22 23 24 25
délka krokve (m) 7,34 7,74 8,15 8,56 8,96 9,37 9,77 10,18
7 m 8 m 9 m 10 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 26 27 28 29 30
délka krokve (m) 10,59 10,99 11,40 11,80 12,21
10 m 11 m 12 mPotřeba při suchém kladení hřebenáčů - spád nad 15° až 25°
rozteč latí délka překrytí
(mm)
potřeba
(ks/m2)
rozteč latě u okapu
(mm)
vzdálenost 1. latě
od hřebene (mm)
402 80 8,29 405 30
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9
délka krokve (m) 0,837 1,239 1,641 2,043 2,445 2,847 3,249 3,651
  1 m 2 m 3 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 10 11 12 13 14 15 16 17
délka krokve (m) 4,053 4,455 4,857 5,259 5,661 6,063 6,465 6,867
4 m 5 m 6 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 18 19 20 21 22 23 24 25
délka krokve (m) 7,269 7,671 8,073 8,475 8,877 9,279 9,681 10,083
7 m 8 m 9 m 10 m
počet tašek v řadě nad sebou (ks) 26 27 28 29 30
délka krokve (m) 10,485 10,887 11,289 11,691 12,093
10 m 11 m 12 m


Postup kladení tašek

1) tašky se kladou v řadách na vazbu
2) u sedlových střech se začíná s kladením pravých okrajových tašek ( doporučuje se použít v první řadě celý formát )
3) okrajové tašky se používají celé v kombinaci buď s půlenými taškami, nebo s okrajovými půlenými taškami
4) před začátkem kladení je nutno ujasnit si přichycení tašek, případně jiných doplňků, a jejich rozmístění


Okrajové tašky celé s půlenými taškami


Okrajové tašky celé s půlenými okrajovými taškami
předchozí stránka | obsah | další stránka