Hlavn menu

11.6 Taška odvětrávací betonová

Životnost a funkčnost střešního pláště je dána nejen kvalitní krytinou, ale i provedením a řešením různých detailů. Spolehlivost celé střechy je určena životností a účinností nejslabšího článku. V současné době se ve střechách používá celá řada plastových doplňků (taška plastová odvětrávací, anténní, plastové úžlabí apod.). U střešních krytin firmy KM BETA a.s., kde je předpokládaná životnost 100 let (což také umožňuje poskytovat záruku 30 let), mohou právě plastové prvky dlouhodobou funkčnost střešního systému omezit. Proto se firma zaměřila na tento nejslabší článek a vyvinula tašku betonovou odvětrací.

Taška betonová odvětrací je originální celobetonový prvek pro odvětrání kanalizačních stupaček, kuchyní, koupelen a WC, příp. nezateplených částí střech. Tvoří jeden celek, který se osadí ve střeše v místě napojení. Ke střešní lati se přichytí dvěma pozinkovanými vruty.Technické parametry

délka (mm) 496,5
šířka (mm) 330
materiál beton
napojovací odvětrávací průměr (mm) 110 / 125
pro střešní sklon 30 - 90°
hmotnost (kg/ks) 8,7

Výhody tašky betonové odvětrací:
• díky konstrukčnímu řešení je použitelná v celém pásmu používaného střešního sklonu bez otáčení ventilační části
• větrání je účinnější díky rozšíření připojovací části z ø 110 mm na ventilační část ø 125 mm
• taška je celobetonová, harmonicky začleněná do střešní plochy a z hlediska životnosti a barevné jednotnosti shodná s taškou základní.

Poznámka:
- Doporučujeme odvětrací tašku kotvit dvěma vruty z důvodu ochrany při posunu sněhu na střeše.
- V zimním období může za určitých teplotních podmínek dojít ke kondenzaci a namrzání odparu na krytu a povrchu odvětrací tašky.
- K zamezení sklouznutí zamrzlého kondenzátu doporučujeme dodatečné ochranné opatření, jako např.montáž protisněhových zábran pod tašku odvětrací.
- Použití pro jednu bytovou jednotku.
- Při požadavku napojení většího objemu odvětrávaného vzduchu a páry na jednu stupačku, je nutné již ve stádiu projektu ,příp. realizace volit odvětrací prvek s nuceným tahem, příp. ventilační turbínu.
předchozí stránka | obsah | další stránka