Hlavn menu

3.2, 3.3, 3.4 Hřebenáč

Hřebenáč slouží ke krytí hřebenů a nároží střech. Má kónický tvar, umožňující kladení s přesahem.


Technické parametry

rozměry (mm) 385×231/200 (l x š1 / š2)
krycí délka (mm) 323
hmotnost (kg/ks) 4,0
potřeba (ks/b.m.) 3,3

Detailní záběr nároží

Způsob kladení hřebenáčů

Kladení hřebenáčů na sucho
Firma KM Beta navrhla a dodává prvky pro suchou montáž hřebene. Suchá montáž hřebene má řadu výhod:
 1. rychlost a jednoduchost
 2. nezávislost pokládky na venkovní teplotě
 3. krytí zajišťuje odvětrání a nevyžaduje údržbuMontážní postup

 1. Při suchém kladení hřebenáčů u profilované krytiny KMB Beta a KMB Hodonka musí být první lať ve vzdálenosti 30 mm pod hřebenem. Na vrchol spoje krokví se připevní držák hřebenové latě.
 2. Výška připevnění držáků je závislá na sklonu střechy. Do takto připravených držáků se vloží hřebenová lať 50/30 mm a stranově se zafixuje hřebíky 2,5×32 mm.
 3. Po pokrytí celé střechy krytinou se kartáčová lišta univerzální přichytí dvěma krátkými hřebíky k hřebenové lati.
 4. Doporučujeme klást hřebenáče tak, aby otevřená spára byla po směru převládajících větrů. Nejdříve se připevní příchytka hřebenáče do kraje hřebenu dvěma pozinkovanými hřebíky 2,5×32 mm.
 5. Nasune se hřebenáč a přitiskne do příchytky. Další příchytka se připevní jedním pozinkovaným hřebíkem 2,8×70 mm přes díru hřebenáče a dvěma pozinkovanými hřebíky 2,5×32 mm do hřebenové latě.
 6. Tento postup se opakuje. Hřebenáčová příchytka současně vymezuje krycí délku hřebenáče.
 7. Hřebenáč vlastní vahou a dotlačením vytvaruje těsnicí profil tak, že utěsní prostor mezi taškou a hřebenáčem. Hřebenáčová příchytka má na horní části místo otvoru drážku, která umožňuje měnit krycí délku hřebenáče.
 8. Detail ukončení hřebene a štítových hran se uzavře perforovanou ucpávkou příslušné barvy nebo ozdobnou hřebenovou ucpávkou.
 9. Betonové tašky, které se zařezávají do úžlabí, nároží a kolem prostupů musí být řezané mimo střešní plochu již položených tašek a to pomocí stavební diamantové pily s vodním chlazením, aby se zabránilo prášení a znehodnocení tašek usazováním jemného prachu na povrchové úpravě krytiny.

předchozí stránka | obsah | další stránka