Hlavn menu

3.20, 3.21, 3.25 Okrasný hřebenáč

Okrasný hřebenáč slouží jako dekorace hřebenů střech a vikýřů. Na střechu je lze osadit i dodatečně. Speciálně upravený hřebenáč a okrasný prvek se dodávají samostatně. Tím je možné kombinovat rozdílné barvy střechy a okrasného prvku.


  hrdličky                                     kohout                                       věžička

Montážní postup

  1. Montáž prvního hřebenáče dle zásad suché montáže
  2. Převrtat první hřebenáč dle polohy díry u okrasného hřebenáče – vidiový vrták průměr 6 mm
  3. Kompletace okrasného hřebenáče. Odstranit krycí fólii z těsnicí pásky, okrasný motiv natočit vlisovaným bodem k přední hraně hřebenáče a závit kotevního šroubu prostrčit dírou. Vlisovaný bod je na spodní straně dosedací plochy okrasného motivu. Správné natočení zajistí jeho svislou polohu.
    Ze spodní strany hřebenáče nasunout do drážky prodlouženou hřebenáčovou příchytku a pojistnou maticí přes podložku dotáhnout
  4. Okrasný hřebenáč přichytit vruty k hřebenové latipředchozí stránka | obsah | další stránka