Vyhledávání
Co se sněhem na střeše? Nenechte ho rozjet
Datum publikace
Tagy
První stavební pomoc
Sdílení

Padající sníh patří k zimě, mnohdy může přinášet radost. Ale ne tehdy, pokud padá ze střechy. V takovém případě to ukazuje na podcenění situace ze strany majitele domu. Když sjíždějící pláty sněhu poškodí střechu, jde o nepříjemnou situaci. Pokud ale při dopadu na zem dojde ke škodám na cizím majetku nebo dokonce zranění, je zaděláno na velké problémy. Jak tomu předcházet? Nepodcenit protisněhová opatření, nenechat sníh rozjet.

Pokud je střecha dobře dimenzovaná a v bezvadném technickém stavu, nepředstavuje sníh nebezpečí. Skutečné problémy vzniknou v okamžiku, kdy se vrstva sněhu ležícího na střeše dá do pohybu. Vyčnívající prvky střechy může vzít s sebou, škody napáchá v úžlabích nebo na okapech. A tím to nekončí. Ohroženo je vše, co je pod hranou střechy – přístřešky, parkující auta, terasy, osoby.


POZOR: Za případné škody na majetku a zdraví – které mohou jít do statisíců – přitom vždy odpovídá majitel nemovitosti…

 

Jak začít s opatřením proti sněhu? Co sníh zabrzdí? 

Jak velké problémy může v mém případě sníh způsobit? Nemusíte dát na dojmy nebo vzpomínat na předešlé zimy. Pro Českou republiku je k dispozici podrobná mapa sněhových oblastí. Jednotlivé lokality jsou rozděleny do osmi kategorií podle nadmořské výšky a předpokládaného zatížení střechy sněhem.

Právě zařazení do sněhové oblasti, spolu se sklonem střechy, je pro stanovení rozsahu opatření zásadní. Celou problematiku navíc podrobně rozvádějí technické normy. Ideálně by tak vše měla řešit už projektová dokumentace.

„Pokud konkrétní řešení přímo v projektu zahrnuto není, máme zpracována sněhová schémata. V nich definujeme četnost i rozmístění jednotlivých prvků. Jsou na našich webových stránkách i v technické příručce,“ říká Pravdomil Gebauer z KM Beta.

mapa sněhových oblastí

Protisněhové tašky 

Základním prvkem omezujícím rizika jsou protisněhové tašky. Mají zcela jasný a nejdůležitější úkol – zabránit sněhu ležícímu na střeše, aby se v celé vrstvě a velké ploše dal do pohybu. V případě betonových střešních tašek řady Beta a Hodonka toto provedení poznáte na první pohled podle tvarovaného prstence. U modelu Rota, který sází na čistou linii, se pak pro tento účel používají přídavné kovové háky.

Jak jsme již zmínili, rozmístění protisněhových tašek i jejich počet jsou práce pro odborníky – projektanty. Pomoci může i naše výpočtové oddělení. Kromě sklonu střechy a sněhové oblasti je totiž nutné řešit i detaily. Příkladem jsou ze střechy vystupující prvky v podobě komínů digestoře, anténních stožárů nebo odvětrání kanalizace. Nad nimi musejí být sněhová opatření posílena.

Ale to není vše. Určitě se nespokojte jen s radami od stolu, byť jsou od odborníků. Posouzení situace přímo na místě je nezbytné. „Mohou se objevit okolnosti, které vyžadují dodatečné úpravy či posílení protisněhových opatření. Zde může svými zkušenostmi pomoci přímo realizační firma či kvalifikovaný řemeslník,“ upozorňuje Pravdomil Gebauer.


POZOR: Právě z nepochopení toho, k čemu slouží protisněhové tašky, pramení častá chyba. Tou je instalace protisněhových tašek nebo háků jen do spodní části střechy, mnohdy do jedné či dvou řad. Pohybu sněhu to nezabrání a paradoxně to může napáchat větší škodu než tam, kde opatření úplně chybějí. Protisněhové tašky musejí být v celé ploše střechy.

 

Zábrany proti sněhu 

Druhou kategorií ochrany před sněhem a ledem jsou zábrany – protisněhové mříže, případně kulatiny. Projektovány jsou spíše pro domy ve vyšší kategorii sněhové mapy, ale uplatnění najdou i v nižších polohách. Vhodné je umístění ve směru ke komunikacím, nad balkony nebo vchodem. Tyto prvky, obecně sněholamy různých konstrukcí, navíc chrání okapy před zapadáváním.

mříž sněholamu

Sněholamy mohou být i zajímavým estetickým doplňkem střechy.

„V této souvislosti je nutné upozornit na další častou chybu – zábrany by neměly být instalovány samostatně, tedy bez protisněhových tašek či háků. Velká masa rozjetého sněhu může poškodit nejen zábrany, ale i střechu,“ připomíná Pravdomil Gebauer.

 

Řešení pro již zrealizované střechy

Protisněhová opatření je možné provést i dodatečně na již hotové střeše. Typicky se to řeší instalací protisněhových háků. I pro ně platí stejná schémata definující četnost a rozmístění. Pokud jde o starší dům, nechte ale raději střešní konstrukci zkontrolovat statikem. A pamatujte, že odpovědnost nesete vy. Proto také vždy kupujte produkty od výrobců s certifikací.

Fotovoltaické panely a vliv sněhu na střeše 

Fotovoltaické panely. Na střechách jsou k vidění stále častěji. Jejich pořízení mění pravidla toho, jak vnímat sníh na střeše. „V tomto případě žádná protisněhová opatření neexistují a ani nejsou žádoucí. Sníh prostě bude sjíždět. Je tedy potřeba řešit to, co by se mohlo při pádu sněhu stát,“ říká Pravdomil Gebauer. Vhodné je například posunutí okapových žlabů hlouběji pod hranu střechy a hlavně odstranění všech předmětů, které by mohly být pádem sněhu poškozeny.

Jiná je situace, pokud mají být panely na té části střechy, která je směrem k veřejně používané komunikaci.

„Univerzální doporučení není. Pečlivě bych zvážil, zda do toho vůbec jít. Pokud jiná možnost není, tak určitě instalovat jen do horní poloviny střechy. Ve zbývající ploše pak doplnit protisněhové tašky či háky a nezapomenout na zábrany,“ dodává expert KM Beta.

Začtěte se do některého z našich předchozích článků:

Další stavby

Vyhledejte nejbližšího regionálního manažera na 3 kliknutí!

Regionální manažeři v KM Betě působí po celé České republice. Vyhledejte toho nejbližšího Poradí vám, ve kterém z více než 500 prodejních míst je naše zboží skladem.

    Kalkulačky materiálu

    Využijte naše kalkulačky, které za vás jednoduše spočítají spotřebu materiálu.

    Spočítat