Vyhledávání
Eternit. Co dát místo něj? Lehká střešní krytina může být i z betonu.
Datum publikace
Tagy
První stavební pomoc
Sdílení

Vláknitý cement. V minulosti velmi často používaný materiál. Běžně se označuje, s odkazem na obchodní značku původního výrobce, jako eternit. A dodnes je možné ho spatřit ve formě šablon nebo vlnitých desek jako střešní krytinu na domech, chalupách a přístřešcích. Pokud uvažujete o jeho výměně, je nutné dodržet několik zásad. Eternit totiž obsahuje vlákna azbestu. Čím ho nahradit? Spočítejte si to až ke krovům. Hmotnost samotné střešní krytiny totiž jako argument nemá žádnou velkou váhu...
 

Střecha z velkoplošných vlnitých tabulí nebo maloformátových šablon, k tomu fasádní desky a panely. Výrobků z vláknitého cementu bylo v minulosti na trh uvedeno několik. V případě, že byly vyrobeny v „eternitovém standardu“, obsahují kromě cementu i vlákna azbestu. Tato karcinogenní látka, dnes už zakázaná, může tvořit více než deset procent celkového objemu. Jde tak o nebezpečný odpad a podle toho se s ním musí při demontáži nakládat.

 

 

Když jde střecha dolů, už musíte mít vyřešenou náhradu. Při úvahách, čím vláknitý cement nahradit, se soustřeďte na ty podstatné záležitosti. Tedy životnost, funkčnost do posledního detailu, připravenost na instalaci fotovoltaických panelů, cenu, dostupnost a estetiku. Často skloňované dělení na „lehké střešní krytiny“ a „těžké“ krytiny, totiž nemá ve skutečnosti prakticky žádný význam.

Výměna střešní krytiny – povolení, návod na odstranění eternitu  

Povolení na výměnu střešní krytiny? Není potřeba. Nepodléhá ani povinnosti ohlášení. Do kontaktu s úřady musíte vstoupit jen tehdy, pokud v souvislosti s tím dojde ke změnám, které ovlivní například vzhled stavby, její rozměrové charakteristiky, požární bezpečnost, případně dojde ke změně užívání. Příkladem je instalace střešního okna, zřízení podkrovního bydlení či zateplení střechy.

A teď to nejpodstatnější. Snímání eternitové střešní krytiny má svá specifika. Žádné shazování do kontejneru, ale velmi opatrná práce. Ze všeho nejdříve je nutné eternit velmi důkladně provlhčit. Poté opatrně odstraňujeme jednu šablonu po druhé, lámání materiálu je nepřípustné. Krytinu ještě na střeše ukládáme do igelitových obalů. Samozřejmostí jsou ochranné pomůcky – jednorázový oděv a respirátor. Doporučujeme odstraňování eternitu svěřit odborné firmě.

I když už krytinu máme bezpečně na zemi, zabalenou do uzavřených igelitových obalů s jednoznačným upozorněním, že jde o azbest, obezřetnost nekončí. Respirátor i ochranný oděv přidejte do pytlů s azbestem, další vybavení pečlivě omyjte. Při úklidu se vyvarujte zvíření prachu a rozhodně nepoužívejte domácí vysavače. Jejich filtry azbestová vlákna nezachytí – přinesete si je tak domů…

Výměna střešní krytiny – povolení, návod na odstranění eternitu  

Při výměně stávající azbestocementové krytiny, ale i jakékoli jiné, je rozumné vyžádat si stanovisko statika. Ten by měl posoudit únosnost krovu. Dřevěné nosné prvky mohly časem degradovat.

„Primárně nebudeme řešit vlastní hmotnost krytiny, která tvoří pouze malou část zatížení, ale statické působení celé střešní konstrukce na stavbu. Tedy hmotnost krovu, latí, prkenného záklopu, tepelné izolace, zavěšených podhledů, klempířských prvků a dodatečně instalovaných prvků, jako je například fotovoltaika. Významné je zatížení sněhem a větrem! “ podotýká statik Ing. Petr Jiroušek.

Je hmotnost střešní krytiny argumentem?

Proč nebrat hmotnost krytiny jako hlavní kritérium lze jednoduše ukázat na modelovém příkladu. Máme dům se šikmou sedlovou střechou s typickým sklonem kolem 40°. Hmotnost skladby s dřevěným krovem, zateplením a podhledem činí 1,25 kN/m2. K tomu musí střecha odolat sněhové zátěži 0,42 kN/m2. A to mluvíme o II. sněhové oblasti, typické pro většinu území České republiky. V podhorských a horských lokalitách je hodnota ještě vyšší. A další proměnná – vítr. Tady počítejme s hodnotou 0,4 kN/m2. Když k tomu přidáme ještě fotovoltaiku, jsme na výsledné hodnotě kolem 2,3 kN/m2.

„Z toho plyne, že vlastní hmotnost eternitové krytiny tvoří jen 5,5 procenta zatížení. V případě, že na stejný dům použijeme střešní tašky od KM Beta, budou se na zatížení podílet 18,5 procenty. Tento nárůst hmotnosti střechy o zhruba 0,3 kN/m2 znamená, že ve vztahu k celkové hmotnosti střešního souvrství je vlastní hmotnost střešní krytiny poměrně nevýznamná,“ shrnuje Petr Jiroušek.

Pokud hledáte krytinu, která bude nejen funkční, ale i esteticky přitažlivá, vsaďte na tu s hladkou povrchovou úpravou Samet. Díky samočistící schopnosti, zabraňuje tvorbě mechu a lišejníků. Co to bude znamenat pro vás? Minimální údržbu, maximální funkčnost.

Výpočet nové střechy do pár minut…

Co za to. Jedna z řad otázek, kterou řeší každý stavebník. Proto jsme připravili kalkulačku, pomocí níž lze i bez projektové dokumentace získat orientační výpočet ceny materiálu. Stačí mít pouze představu. Webová aplikace sází na uživatelskou přívětivost v podobě členění do několika kroků a použitím přehledné grafiky. Díky tomu je vhodná i pro ty, kteří se neorientují v odborných termínech.

Začtěte se do některého z našich předchozích článků:

 

Další stavby

Vyhledejte nejbližšího regionálního manažera na 3 kliknutí!

Regionální manažeři v KM Betě působí po celé České republice. Vyhledejte toho nejbližšího Poradí vám, ve kterém z více než 500 prodejních míst je naše zboží skladem.

    Kalkulačky materiálu

    Využijte naše kalkulačky, které za vás jednoduše spočítají spotřebu materiálu.

    Spočítat