Vyhledávání
Jak se neztratit v překladech? Stačí si pamatovat několik základních frází
Datum publikace
Tagy
První stavební pomoc
Sdílení

Překlady stavebních otvorů. Najdeme je na každé stavbě. Dříve se používaly dřevěné hranoly, ocelové profily, případně se betonovaly přímo do zdiva. Dnes jsou obvykle součástí zdicích systémů. Pokud použijete keramické bloky Profiblok, máte k dispozici tři typy. Díky tomu lze najít optimální řešení pro stěny od 115 do 440 milimetrů. Samotná Instalace je snadná. Abyste překladům porozuměli, stačí si zapamatovat pár jednoduchých frází.

V katalogu systému Profiblok najdeme tři základní typy překladů. Všechny jsou použitelné jak pro vnější, tak i vnitřní stěny. Jde o kombinaci keramické tvarovky a armovacím železem vyztuženého betonového jádra. „Únosnost zajišťuje železobeton. Tvarovka funguje jako ztracené bednění, zároveň celý překlad odlehčuje a usnadňuje jeho zabudování do stavby,“ vysvětluje ředitel výrobního závodu KM Beta Ing. Jaroslav Svozil. Tvarovka navíc umožňuje sjednocení povrchu hrubého zdiva. 

Charakteristika nosného překlad 70/238

Překlad 70/238. Pod tímto označení se skrývá prvek, používaný typicky pro vnější zdivo. Sice to není libozvučný název, lze ale z něho vyčíst mnoho. První údaj označuje jeho šířku v milimetrech. Z toho lze odvodit, že se kladou na stojato. Často je tento typ označován také jako příčný. Použitelné jsou pro zdiva s tloušťkou 240, 300, 365, 400 a 440 milimetrů. Údaj 238 pak definuje výšku, opět v milimetrech. V praxi to znamená, že jejich rozměr – po připočtení maltového lože – je shodný s velikostí bloků, na které navazuje. Tento překlad je nabízen v 11 délkách od 1 do 3,5 metru.
Plně nosné překlady systému Profiblok se ukládají do cementové malty, tloušťka lože je přibližně 12 milimetrů. Dále je nutné zachovat přesahy. Do 1,7 metru činí 125 milimetrů, od 2 metrů je pak nutné přidat – přesah musí být 250 milimetrů. „Pokud máme vše připraveno, můžeme překlad uložit. Každý překlad má na sobě nápis KM BETA. Ten musí být čitelný i po zabudování. Kromě toho má prvek zcela rovnou jen jednu ložnou plochu. A ta patří dolů.
 

TIP: Pokud máte atypické stavební otvory, je možné překlady KM Beta zkracovat v libovolném místě. Paradoxně tím i získáte – delší překlady jsou totiž vyztuženy silnější armaturou.

Návod kladení překladu 70/238

Pokud jde o skladbu překladů, ta se odvíjí od dvou faktorů – tloušťky zdiva a případného použití tepelné izolace. Překlady se kladou tak, aby byl systém z obou stran ukončen keramickou částí. Z vnějšku se dává zpravidla jeden, pak se vkládá izolace. Z vnitřní strany se dávají minimálně dva překlady. Po osazení je nutné promaltování svislé spáry mezi konci překladu a zdivem. Celá konstrukce se až do vytvrzení malty kvůli bezpečnosti fixuje vázacím drátem.


Spotřeba nosného překladu 70/238

A jak vypadá spotřeba materiálu v konkrétních případech? Zde je složení nejčastějších obvodových stěn z materiálu Profiblok:

 • 300 mm – 4 ks 70/238, případně 3 ks a 90 mm izolace 
 • 240 mm – 3 ks 70/238, možnost přidat 30 mm izolace
 • 140 mm – 2 ks 70/238

Postup kladení překladu 70/238

 • vytvoření maltového lože – minimální délka přesahu 25 milimetrů
 • osazení překladů, kontrola čitelnosti nápisu a orientace rovné hrany
 • případné vložení tepelné izolace – extrudovaného polystyrenu
 • promaltování spár, fixace celé sestavy vázacím drátem

TIP: V místě ostění vždy používejte důsledně celé, případně poloviční bloky. Vkládání zbytků a ořezů nedoporučujeme.

Nenosné překlady 115/71 a 175/71 

Další dva typy překladů pro systém Profiblok jsou označeny jako 115/71 a 175/71. Jsou tak vhodné jako řešení pro příčky v tloušťkách 115 a 175 mm. Dodávány jsou v devíti délkách od 1 do 3 metrů. Jejich princip je stejný – v keramické tvarovce je armované betonové jádro. Vzájemně se liší jen šířkou. Jejich výhodou jsou kompaktní rozměry a tím pádem i snadná ruční manipulace. Zpravidla se používají na příčky, které jsou shodné s jejich vlastní šířkou – tedy 115 a 175 milimetrů. V kombinaci je ale lze aplikovat i na širší stěny, včetně 440 milimetrů. V takovém případě je pak možné vkládat i tepelnou izolaci.
Ploché překlady nejsou samy o sobě nosné. Funkční jsou až po nadbetonovaní nebo vyzdění – tím vzniká potřebná tlaková zóna. I v případě plochých překladů se musí dodržet minimální přesah 125 milimetrů na každé straně. Po uložení do maltového lože je nutné, vzhledem k přirozenému průhybu, ihned přistoupit k podepření. Do rozpětí 2 metrů stačí jedna podpora, nad tuto hodnotu pak použijeme dvě. Ve spolupůsobící vrstvě je pak nutné všechny spáry, a to včetně svislých, promaltovat. Spára má mít 10 milimetrů a předepsaná je malta s pevností M5 nebo M10. Pokud použijeme beton, pak třídy C 12/15. Až poté, co spolupůsobící vrstva zatvrdne, je možné odstranit podpory. Zpravidla jde o dobu 14 dnů.

Postup kladení nenosných překladů 115/71 a 175/71 v kostce

 • vytvoření maltového lože – délka přesahu 125 milimetrů
 • osazení překladů, vytvoření podpor
 • vyzdění nebo vybetonování spolupůsobící vrstvy

POZOR: S plochými i příčnými překlady manipulujeme v poloze, v jaké budou zabudovány. Tedy betonovým jádrem směrem vzhůru. Nalomené nebo jinak vážně poškozené překlady se nesmějí zabudovat. Pokud máte pochybnosti, konzultujte problém s výrobcem.

TIP: Pokud si nejste něčím jistí, případně potřebujete s čímkoliv poradit, obraťte se na naše technické oddělení. 

Začtěte se do některého z našich předchozích článků:

Další stavby

Vyhledejte nejbližšího regionálního manažera na 3 kliknutí!

Regionální manažeři v KM Betě působí po celé České republice. Vyhledejte toho nejbližšího Poradí vám, ve kterém z více než 500 prodejních míst je naše zboží skladem.

  Kalkulačky materiálu

  Využijte naše kalkulačky, které za vás jednoduše spočítají spotřebu materiálu.

  Spočítat