Vyhledávání
Montáž keramických stropů? Poradíme vám, jak v žádném kroku nešlápnout vedle
Datum publikace
Tagy
První stavební pomoc
Sdílení

Jednoduchá montáž bez těžké mechanizace. To je jedna z největších výhod keramických stropů známých jako systémy Miako a Hurdis. Druhým důležitým benefitem je podpora výrobce. Získáte od nás přesný výpočet potřebného materiálu, kladečský výkres a pracovní návod. Stejně jako v každé fázi stavby ale mohou i při realizaci stropů nastat chyby – například neznalostí nebo nedůsledností. Ukážeme, jak se jich vyvarovat a jak udělat strop co nejsnadněji. 

Pro správné pochopení postupu prací je nutné vědět, jak systémy Miako a Hurdis fungují. Hlavní konstrukční prvek představují nosníky. Typicky jde o keramickou tvarovku s betonovým jádrem a příhradovou výztuží. Do těchto nosníků se ukládají vložky Miako nebo desky Hurdis. V obou případech jde o výplňové prvky. Jsou z keramického materiálu, kvůli odlehčení obsahují dutiny s vnitřními žebry. Výsledkem je nízká hmotnost při zachování pevnosti. Plně funkční je strop po závěrečné aplikaci monolitické betonové desky.  

TIP: V minulosti byly jako nosníky používány i válcované ocelové profily, lidově nazývané Íčka. Do nich se vkládaly desky Hurdis s rovným čelem. Pro stavebníky, kteří rekonstruují starší objekty, je dobrou zprávou, že tento typ desky máme stále v nabídce.

Kladečský plán, začátek stavby stropu 

stropy Miako
Kladečský výkres. To je klíčový podklad pro realizaci keramického stropu. Ukazuje rozložení nosníků, postup kladení vložek Miako nebo Hurdis, řeší také detaily v podobě prostupů komínů nebo odvětrávání. To vše, včetně přesného rozpisu materiálu, od nás získáte automaticky. Stačí poslat projekt. Jednoduché, ale už tady mohou nastat první problémy. To, co reálně v průběhu stavby vzniká, nemusí zcela přesně souhlasit s tím, co je v projektu.

„Před tím, než nám podklady pošlete, doporučujeme minimálně zaměřit přesný, již realizovaný půdorys. I drobné odchylky v řádech centimetrů musíme zohlednit, například kvůli požadovaným délkám uložení nosníků. Setkali jsme se i s případy, kdy chyba v rozměrech byla již v samotném projektu. Při navrhování stropu musíme znát i souvislosti. Například zohlednit případné další patro, především vedení nosných konstrukcí,“ vysvětluje specialista na stropní systémy KM Beta Ing. Róbert Kudláč.

STRUČNĚ O MATERIÁLECH: Keramické nosníky pro systém Miako a Hurdis jsou dostupné v délkách 1 750 až 8 250 mm. Šířka vložek Miako je daná předepsanou roztečí nosníků 625 mm, výška je buď 150 nebo 190 mm. Desky Hurdis pro uložení do keramických nosníků mají délku 1 000 mm, varianta s rovným čelem pro ocelové profily je pak kratší – 980 mm.

Montážní postup stropu Miako 

Kladení stropních nosníků a stropních vložek 


Uložení nosníků. To je první krok. Zde je nutné dodržet několik pravidel. Tím prvním je minimální hodnota přesahu. U keramického nosníku je to 125 mm, v případě ocelových Íček pak 150 mm. „Nosníky se nejčastěji ukládají přímo na vyrovnané nosné zdivo. V takovém případě je nutné položit asfaltový pás, aby nedošlo k zatečení betonové zálivky do cihel,“ upozorňuje na důležitý detail Ing. Róbert Kudláč.

Velkou pozornost následně věnujte podepření nosníků – a to hned po uložení. Při tomto kroku je nutné několikrát měřit a nic nepodcenit. Musíme totiž dosáhnout vzepětí. Jednoduše řečeno, nosníky o pár centimetrů přizvedneme – jedině tak bude strop po vytvrdnutí betonu ideálně rovný. K tomu použijeme dřevěné hranoly a stojky. „Doporučujeme nosníky vzepřít o hodnotu 1/350. A to i tam, kde není vzepětí dle tabulky v příručce požadováno,“ podotýká Ing. Róbert Kudláč. Co to znamená v praxi? Pokud je světlé rozpětí nosníku 3 500 milimetrů, pak ho „zvedneme“ o 10 mm.

POZOR: Přesná pravidla pro rozmístění podpěr jsou součástí technického listu. Můžete použít provizorní dřevěné sloupky, ideální je ale zapůjčení systémového řešení stojek. Také pamatujte, že podpěrné sloupky se odstraňují až po úplném vytvrdnutí betonu, tedy zpravidla po 28 dnech. 

Pokud jsou nosníky umístěny a podepřeny, nastává čas na vkládání vložek nebo desek. Jde o relativně jednoduchý postup, vždy uvedený v našem kladečském výkresu. „Z důvodu správného vymezení rozteče nosníků se vložky kladou nejdříve na přeskáčku do krajních poloh. Následně postupujeme kvůli rovnoměrnému zatížení souběžně ve všech řadách,“ říká konzultant KM Beta Vladimír Tengler. K tomu přidává i praktický postřeh ze staveb. Přímo na vložky Miako ani desky Hurdis rozhodně nešlapeme, nesmí se poškodit. Pro pohyb lze použít například fošna, která zatížení rozloží do větší plochy,“ doplňuje. Když se vložka nebo deska při ukládání poškodí, je nutná její výměna.

stropní vložky Miako

POZOR: Stropní vložky Miako se do nosníků usazují vždy na sucho. V případě montáže stropu Hurdis, na desky, ukládané do keramických nosníků, je možné použít vápenocementovou zdící maltu tloušťky alespoň 10 mm (typové označení malty ZM-903). Pokud se použijí ocelové profily a desky s rovným čelem, je aplikace maltového lože tloušťky 10 mm na spodní přírubu vyžadována vždy. 

Armování a betonáž 


V okamžiku, kdy jsou vložky nebo desky rozloženy v celé délce mezi všemi nosníky, můžeme přistoupit k betonáži. V případě systému Miako lze beton v tloušťce 40, 60 nebo 80 mm aplikovat přímo na navlhčený povrch. U desek Hurdis je nutná oddělovací vrstva vápenné malty v tloušťce 10 mm. 

Pro armování se používá kari síť s okem 150 mm na 150 mm a průměrem minimálně 4 mm. „Častou chybou na stavbách je nepoužití distančních podložek pod kari síť, v dalším průběhu stavby pak třeba její sešlapávání. Toho je nutné se vyvarovat,“ říká Vladimír Tengler. Svá pravidla má i provádění betonáže. Postupuje se v pruzích, ve směru nosníků. Nepřípustné je místní hromadění betonu.

Kam se obrátit, kde hledat


Pokud chcete zjistit, jak by vypadal keramický strop pro vaši stavbu, pošlete svůj projekt. Na adrese www.kmbeta.cz/kalkulacky vyberete požadovaný systém, nahrajete potřebné dokumenty, připojíte zpřesňující či doplňující poznámky a odešlete. Více o obou stropních systémech najdete na adrese www.kmbeta.cz/miako-hurdis.

Často se ptáte: 

  • Jak zvýšit únosnost stropu?

Pro dosažení vyšší únosnosti (pod hmotnějšími příčkami) je možné nosníky znásobit. U složitějších konstrukcí doporučujeme nechat vše ověřit autorizovaným statikem. 

  • Kolik betonu je třeba na hurdisky?

Doporučujeme přibližně 60 mm betonu C20/25 a KARI síť 150x150x5. 

Další stavby

Vyhledejte nejbližšího regionálního manažera na 3 kliknutí!

Regionální manažeři v KM Betě působí po celé České republice. Vyhledejte toho nejbližšího Poradí vám, ve kterém z více než 500 prodejních míst je naše zboží skladem.

    Kalkulačky materiálu

    Využijte naše kalkulačky, které za vás jednoduše spočítají spotřebu materiálu.

    Spočítat