Vyhledávání
Jaké materiály zvolit při stavbě pasivního domu?
Datum publikace
Tagy
Elegant Cihlové stěny
Sdílení

Zájem o výstavbu domů v pasivním standardu v posledních letech strmě roste. Důvodem je nejen výrazná energetická úspora, kterou pasivní domy přináší, ale také vysoký komfort bydlení. Základním předpokladem pro realizaci funkčního pasivního nebo nízkoenergetického domu je přitom výběr vhodného stavebního systému.

Zvolený materiál ovlivňuje komfort bydlení

Podle statistik tráví obyvatelé českých domácností až 90 % volného času doma. I proto je důležité při plánování stavby nízkoenergetické nebo pasivní myslet nejen na energetickou úsporu, ale také na komfort. Do značné míry ovlivňuje pohodu právě stavební materiál, který musí trvale vyrovnávat vnitřní teplotu v domě.

Správná kombinace materiálů přinese vynikající akumulační vlastnosti, díky kterým se nebude dům v létě přehřívat a v zimě se obejde bez nadměrného přetápění. V horkých letních měsících se vám tak bude bydlet dobře i bez zapnuté klimatizace.

Pozor na riziko vzniku tepelných mostů

Místa, v nichž dochází ve větší míře k předávání tepla, se označují jako tepelné mosty. Ty mají negativní dopad na tepelněizolační vlastnosti nízkoenergetických a pasivních domů. Navíc jsou častým zdrojem vzniku plísní, které souvisí s pronikáním vlhkosti. Zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy je důležité zvolit stavební materiál, u kterého bude kontrola a eliminace tepelných mostů co nejjednodušší. Tepelné mosty se objevují nejčastěji v místech napojení dvou konstrukcí, například překladů, oken a podobně.

Rodinný dům Ropice
Rodinný dům z vápenopískového zdiva - za pasivní dům dýchá kvalitní rekuperační systém.

Vápenopískové cihly – nejlepší akumulační materiál

Jedním z materiálů vhodných pro výstavbu pasivního nebo nízkoenergetického domu jsou vápenopískové cihly. Patří mezi ně například cihly  Sendwix, které jsou základním stavebním pilířem unikátního zdicího systému KM BETA. Systém důsledně odděluje statické, akumulační a akustické funkce zdiva od tepelněizolačních. Postup výstavby je z hlediska tepelných mostů snadno kontrolovatelný, což oceníte nejen při stavbě svépomocí. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavebnicový systém, je pro svépomocnou stavbu ideální.

Vápenopískové zdivo KM BETA se vyznačuje vysokou pevností, která umožňuje realizovat i velmi štíhlé nosné stěny (už od 175 mm). Díky tomu se užitná plocha pro bydlení zvětší. Ve vápenopískových cihlách jsou navíc umístěné elektrokanálky, které usnadňují realizaci rozvodů elektřiny. Zdivo má skvělé tepelněakumulační schopnosti, chrání před hlukem a je ekologické.

Bojíte se, že dům nebude „dýchat“? Problém řeší rekuperace

Aby nedocházelo k hromadění vlhkosti a vytváření vhodného prostředí pro růst a množení plísní, musí dům „dýchat“. Mnozí mají z montáže zateplovacího systému obavy, protože obálku dokonale uzavře a zajistí neprodyšnost stavby.

V případě pasivních a nízkoenergetických domů však tento problém spolehlivě řeší systémy rekuperace, které zajišťují řízenou obměnu vzduchu. Ve vnitřních prostorách bude vždy příjemné klima, a to při minimálních tepelných ztrátách. Rekuperační systémy totiž nejen že zajišťují obměnu vydýchaného vzduchu za čerstvý, ale současně předávají zbytkové teplo. I díky tomu je bydlení v pasivních domech zdravé i levné na provoz.

Výběr vhodného stavebního systému je při realizaci pasivního domu zásadní. Věnujte mu proto patřičnou pozornost. Zvolte takový, u něhož bude riziko výskytu tepelných mostů minimální a který přinese maximální tepelnou pohodu i vysoký komfort bydlení.

Často se ptáte:

 • Co je to pasivní dům? 

Pasivní dům je pečlivě vyprojektovanou, postavenou a odborně zkontrolovanou stavbou, doplněno úspornými technologiemi. Touto stavbou získáte energetickou nezávislost a významně uspoříte náklady na provoz.

 • Jaký je rozdíl mezi nízkoenergetickým a pasivním domem? 

Za nízkoenergetický dům se považuje takový, jehož spotřeba energie na vytápění se pohybuje v rozmezí od 15 do 50 kWh/m2 za rok. Pod 15 kWh/ m2 pak hovoříme o pasivním domě.

 • Lze na stavbě ušetřit? Existuje Dotace na pasivní dům? 

Při novostavbě nebo rekonstrukci se nabízí dotační program Nová zelená úsporám. Díky němu může stavebník získat podporu až 50 % celkových výdajů. 

 • Co musí splňovat pasivní dům? 

Navrhování úsprného potažmo pasivního domu se řídí několika pravidly – Desatera úsporného (pasivního) domu.To představuje naprosté Základy pro pasivní dům. 

 1. Situace a souvislosti v místě stavby - ideální je mírný jižní svah
 2. Orientace ke světovým stranám - jižní a ideálně jihovýchodní, jihozápadní průčelí by mělo být co nejvíce vystavené pasivním solárním ziskům s převahou prosklení 
 3. Optimalizace tvaru, tzv. A/V poměr  - tvar stavyb by měl být co nejvíce kompaktní 
 4. Dispozice stavby neboli zónování - obytné místnosti by mělly být umístěné k osluněné straně stavby (J, JV, JZ)
 5. Návrh obálky budovy (obvodového pláště) - jako energeticky efektivní se v poslední době prosazují vícevrstvé konstrukce 
 6. Vyloučení tepelných mostů - Čím masivněji je obálka zateplena, tím významnější je vliv tepelných mostů, většinou způsobených nekvalitní projektovou přípravou nebo neodbornou montáží
 7. Okna, jejich montáž a stínění proti přehřívání - okna by měla být opatřena trojsklem, zatepleným rámem 
 8. Průvzdušnost obálky - zamezení netěsností a spárových průvzdušností 
 9. Řízené větrání domu s rekuperací tepla -  potřeba řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z interiérového vzduchu 
 10. Zdroje tepla a příprava teplé vody - jasným trendem je co nejvíce uspořit konstrukčním řešením stavby, orientací, A/V poměrem a dalšími opatřeními během stavby. 
 • Jak vytápět pasivní dům? 

V pasivním domě byste radiátory, podlahové topení, kotly hledali marně. Energie potřebná na výrobu tepla se bere ze slunce. Přitápění je nutné v chladnějších měsících. Jak ušetřit v chladných dnech? Pokud je stavba dobře tepelně zaizolována, stačí vnitřní tepelné zisky a naakumulované teplo ve stěnách k tomu, aby udržely požadovanou vnitřní teplotu kolem 21°C po celý den, bez nutnosti spuštění otopné soustavy. Stačí zvolit zdivo s vysokou akumulační schopností a dosáhnete velkou úsporu dodávaných energií a hlavně peněz. 

 • Jaká je nejlepší střešní taška na pasivní dům?

Doporučujeme tu, která je vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů. Většinou se jedná o šikmou střechu. U některých typů krytin se tyto panely instalují pomocí speciálních držáků zatažených pod střešní tašky. Při osazování těchto držáků na střechu je třeba spodní hranu tašky upravit tak, aby při umísťování držáků nedocházelo k jejímu nadzvedávání a následně k zatékání. Abyste těmto problémům předešli, doporučujeme použít speciální speciální kolektorovou tašku Beta nebo Hodonka. Právě ty mají v sobě již od výroby integrované šrouby určené pro ukotvení držáků kolektorů. Držáky se připevní přímo na plochu tašky, kde se samotné kolektory kotví. Pro přivedení elektrických kabelů k fotovoltaickým panelům vyrábíme speciálně vyvinuté střešní tašky kabelových prostupů, kterými jsou kabely bezpečně protaženy a utěsněny a postarají se, aby kabely nešli vůbec vidět.

Další stavby

Vyhledejte nejbližšího regionálního manažera na 3 kliknutí!

Regionální manažeři v KM Betě působí po celé České republice. Vyhledejte toho nejbližšího Poradí vám, ve kterém z více než 500 prodejních míst je naše zboží skladem.

  Kalkulačky materiálu

  Využijte naše kalkulačky, které za vás jednoduše spočítají spotřebu materiálu.

  Spočítat