Vyhledávání
Zateplení domu? Plní hned několik funkcí, nepodceňte žádnou z nich
Datum publikace
Sdílení

Deset centimetrů stačí. A určitě dej vatu, pak to dýchá… Pokud tuto, nebo jakoukoliv podobnou laickou radu poslechnete, máte problém. Určení toho kolik a jakého izolantu je potřeba, není úplně snadné. Odpověď vám musí dát odborník, který vezme v potaz mnoho faktorů. A taky je dobré pamatovat na souvislosti. Nezateplujeme jen proto, aby nám klesly účty za vytápění. Vata či polystyren mají i další funkce.


Jak velkých úspor chceme dosáhnout, jaké budou naše platby za energie. Touto rozvahou by mělo začínat každé plánování zateplování. Z čeho vycházet? Pro nově vznikající budovy je dnes nutné mít Průkaz energetické náročnosti budovy, zkráceně energetický štítek. Ten je ale primárně určen jako podklad pro to, abyste měli představu, kolik budete platit za užívání. To, kam konkrétní stavba bude na škále tříd od A do G patřit, totiž ovlivňuje kromě zateplení také systém vytápění, způsob přípravy teplé vody, osvětlení a další faktory.
Pokud se bavíme přímo o parametrech izolace, pak vhodnější je zabývat se pojmy nízkoenergetický a pasivní dům. Do první kategorie jsou řazeny stavby, jejichž roční spotřeba tepla na vytápění je do 50 kWh/m2. O pasivních domech pak hovoříme tehdy, pokud tato hodnota nepřesáhne 15 kWh/m2. Mít nízkoenergetický dům není mantra, rozhodně je ale dobré se k němu přibližovat. Investice do správně provedených úsporných opatření se vracejí velmi rychle.

energeticky úsporný dům s energetickým štítkem

Úplné minimum? Sledujte rosný bod


Tlak, teplota, rosný bod. Není to tak dávno, co tyto informace každé ráno hlásili v rozhlase. Znalosti o tom, co je rosný bod, se ale každému, kdo řeší zateplení, vyplatí oprášit. Jde o teplotu, při které je vzduch zcela nasycen vodní parou a už nezvládne více absorbovat. Tehdy přichází ke slovu kondenzace, kdy vodní pára získává podobu kapek vody. A ty ve zdivu nepotřebujete. 
Odtud se také odvíjí hodnota minimální tloušťky izolace. Na složence poznáte i deset centimetrů polystyrenu, ale reálných úspor se nejspíše nedočkáte. Pro výpočet rosného bodu při zateplení potřebujeme znát křivku prostupu tepla konstrukcí. Na její znázornění jsou k dispozici online kalkulačky, jediný správný postup ale je obrátit se na energetické specialisty.

Rosný bod v konstrukci vs. rosný bod v polystyrenu 

Fyzika je zákon, se kterým nelze bojovat a voda je nepřítel všech konstrukcí. Rosný bod v konstrukci je problém. Hrozí plísně, vlhkost, zdravotní riziko i poškození nosní konstrukce. Při zateplení se rosný bod posune do vrstvy izolantu, ochráníme nosnou konstrukci. Výpočet rosného bodu v konstrukci je možné demonstrovat na příkladu průběhu teplot v neizolované stěně (jednovrstvé konstrukci) a v izolované stěně (dvovrstvé konstrukci). 

jednovrstvá konstrukce vs. dvouvrstvá konstrukce

Jak těsná je naše obálka?


Kolik tepla nám unikne z domu ven. Tak se ve stručnosti dá popsat tepelná ztráta budovy. Ta nám pak řekne, jak výkonný zdroj tepla potřebujeme a jaká bude spotřeba. Udává se v kW, jako jednotka času se bere hodina. Správný výpočet musí zahrnout celou obálku domu. Tedy nejen stěny a okna, ale také stropy, podlahy či střechu. 
A aby byl výčet faktorů kompletní, vypočítává se pro různé teploty. Pro většinu území se bere jako referenční teplota -12 °C, pro výše položené oblasti je to -15 °C, v případě hor pak -18 °C. Identické domy na jižní Moravě a v Krkonoších tak mají odlišnou hodnotu tepelné ztráty.

 

Zateplovat nebo nezateplovat? 


V úvodu jsme mluvili o tom, že univerzální rada ohledně šířky izolantu není. A platí to. Je ale jedno číslo, které je dobré respektovat. „Jedna věc je minimální síla izolace, aby byly splněny požadavky na úsporný provoz a rosný bod se posunul do izolantu. I pokud výpočet stanoví méně, je vhodné zvolit izolaci alespoň 20 centimetrů,“ říká hlavní technolog KM Beta Ing. Jakub Hemza. 
Jsou pro to dobré důvody – třeba v podobě instalace předokenních žaluzií, předsazené montáže oken nebo mnoha neočekávaných detailů, které se často řeší až v samotném průběhu stavby. „Vždy je dobré mít rezervu pro případy, kdy je nutné kvůli instalacím materiál izolace ubírat. Pokud ji nemáme, zaděláváme si na vznik tepelných mostů,“ vysvětluje.

Potřebuju vůbec zateplovat? Alternativní způsoby

 
Cihlový blok se systémem dutin, na první pohled standardní produkt. Uvnitř je ale vyplněn izolantem. Jednovrstvé zdivo, které se už nezatepluje. Plní vše, co od zdiva očekáváme – tedy únosnost a požární odolnost. K tomu přidává tepelný odpor, dobrou akumulaci tepla a vysokou paropropustnost. Na první pohled ideální řešení. V praxi to ale už může dopadnout jinak.
Projekt je jedna věc, jeho realizace – ať už se stavební firmou nebo svépomocí – věc druhá. Prasklina vzniklá špatnou manipulací, drážkování nerespektující konstrukci, neznalost postupů. U klasického zdiva tyto nedostatky odstraní zateplovací vrstva. U jednovrstvého tím ale často vzniká tepelný most, který se projeví sice se zpožděním, o to však důrazněji. „Je dobré mít na paměti, že tepelná izolace má mimo jiné ochránit nosné části. V konstrukci sice může voda kondenzovat, ale jen pokud je zaručena kladná bilance – tedy že se jí za daný časový úsek více odpaří, než kolik ji zkondenzuje. Zároveň musí být vody méně, než činí množství stanovené podle hmotnosti konstrukce. Dobře spočítané a kvalitně realizované zateplení tyto podmínky splní vždy,“ přidává často opomíjený fakt Ing. Jakub Hemza.
 

Vliv zateplené konstrukce na teploty stěn

Topíme na 23 stupňů a stejně nám není teplo. Jak je to možné? Ve starých domech bez tepelné izolace docela běžný jev. Do hry nám totiž v této souvislosti vstupuje pojem teplotní komfort. Ten nastává tehdy, pokud součet teploty vzduchu v místnosti a povrchové teploty stěn a podlahy dává součet 38 °C. Takže pokud jsou stěny dobře zateplené a jejich teplota je 18 stupňů, pak stačí topit na 20 stupňů. U starých domů, ale může povrch zdí vykázat klidně i 14 stupňů. Pak nemusí k pocitu tepla stačit ani vytápění na oněch zmíněných 23 °C…

Často se ptáte: 

 • Jak se zbavit rosného bodu?

Řešením je správný výběr zdiva. U dvouvrstvé konstrukce (zdivo a oddělená izolace) se rosný bod nachází mimo vlastní zdivo. Tím se zásadně liší od jednovrstvé konstrukce stěny, kde ke kondenzaci dochází vždy uvnitř zdiva, což může způsobit jeho pomalou degradaci. U dvouvrstvé konstrukce je tepelněizolační a nosná funkce oddělena, a tím se zamezí vzniku budovaných tepelných mostů. Zajistí se mnohem jednodušší kontrola a vyšší neprůvzdušnost obálky budovy potřebná pro dotaci na nízkoenergetické a pasivní domy. 

 • Jaká je nejlepší tepelná izolace?

Jednoduše řečeno ta, která bude správně izolovat. Základem je zvolit optimální tloušťku tepelní izolace, ukazatelem pro výpočet je součinitel tepelné vodivosti s jednotkou W/mK. Pokud se v těchto pojmech ztrácíte, není nic snazšího než se obrátit na našich regionálních manažerů. Dokážeme vám zprostředkovat tepelněizolační materiál a navrhnout tak komplexní řešení přímo na míru vašeho bydlení.  

 • Jak vypočítat rosný bod?

Rosný bod je veličina závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu, kdy samotný výpočet rosného bodu v konstrukci je kombinaci grafického záznamu a výpočtu. Ve stavebnictví se nejčastěji používa Mollerův h-x diagram a tabulkové hodnoty. Pro snadnější pochopení můžeme použít optickou metodu. Základ tvoří zrcadlo, z jedné strany je zrcátko ochlazované vzduchem, z opačné svítí LED dioda. Jakmile dosáhne teplota vzduchu rosného bodu, zrcadlo se orosí.

 • Jak na výpočet tloušťky zateplení fasády?

Prvním krokem je zjistit rozdíl mezi hodnotou tepelného odporu R a doporučené hodnoty součinitele U. Celý vzorec je tím pádem: 
R rec= 1/U rec
RT = Rsi + R (konstrukcí) + Rse  (přičemž do veličiny R si se dosadí 0,04 a do R se 0,13)
Delta R = RT – R rec 
Výslední hodnotu dále dosadíme do vzorce: 
d = Delta R * λ* 1, 1
Výsledkem je minimální tloušťka tepelné izolace v metrech. 

 • Je potřeba stavební povolení na zateplení domu? 

Na tuto otázku není možné uvést jednoznačnou odpověď. Rozhodujícím kritériem je rozsah velikost zásahu do původní zástavby.

 • Jaké zvolit vytápění starého domu? 

Začněte nejprve u zdiva. Pokud zvolíte dvouvrstvou konstrukci (oddělená tepelněizolační a nosná funkce) zamezíte vzniku tepelných ztrát a nebudete tak jak se říká, topit Pánu Bohu do oken. Naakumulované teplo ve stěnách udrží vnitřní teplotu a vám tak zkrátí otopní sezónu.

 • Je potřebný enegetický štítek pro staré domy? 

Pokud rekonstruujete svou nemovitost a změní se alespoň 25 % stávající obálky, energetický průkaz bude nezbytností. 

Začtěte se do některého z našich předchozích článků:

Další stavby

Vyhledejte nejbližšího regionálního manažera na 3 kliknutí!

Regionální manažeři v KM Betě působí po celé České republice. Vyhledejte toho nejbližšího Poradí vám, ve kterém z více než 500 prodejních míst je naše zboží skladem.

  Kalkulačky materiálu

  Využijte naše kalkulačky, které za vás jednoduše spočítají spotřebu materiálu.

  Spočítat