Vyhledávání
Co očekávat od keramických stropů Hurdis a Miako?
Datum publikace
Sdílení

Keramické stropy ze stropních nosníků a stropních vložek Hurdis či Miako jsou už jakousi klasikou mezi polomontovanými keramickými stropy. V dnešní době si získaly opět oblibu pro svoji přesnost, velkou únosnost a jednoduchost.

Výhodou také je, že je lze ukládat na nosné stěny z jakéhokoliv zdiva s vhodnou nosností, tedy jak zdiva páleného (Profiblok), tak vápenopískového (Sendwix).

Montáž stropu Miako

Na začátek je nutné připomenout, že základem úspěšné realizace každého keramického stropu je statický výpočet a kladečský výkres, který kromě statických požadavků zohledňuje i dispoziční řešení daného objektu. Samotná montáž je díky stavebnicovému systému méně náročná, jednotlivé prvky jsou lehké a ukládání nosníků nevyžaduje zvedací mechanismy.

Ukládání nosníků

Montáž stropu začínáme ukládáním nosníků, a to buď přímo na poslední řadu cihel nosných stěn, případně na železobetonový vyrovnávající věnec. Stropní nosníky se doporučuje osazovat na cementovou maltu. V některých případech se doporučuje ukládat nosníky na těžké izolační pásy položené na nosné stěny v šířce asi jedné třetiny tloušťky stěny. Při ukládání nosníků do definitivní polohy si pomůžeme vložením dvou stropních vložek po obou koncích.

Podepření nosníků

Nosníky je nutné ihned po uložení na nosné zdivo důkladně podepřít. K podepření můžete použít tesařské konstrukce z dřevěných hranolů nebo i nosné prvky  systémových bednění.

Ukládání stropních vložek

Po podepření nosníků se ukládají stropní vložky a to na sucho bez podmaltování. Při ukládání stropních vložek se nedoporučuje stoupat přímo na ně. Pro tento účel je nutné položit na stropní vložky desky.

Betonáž

Před betonáží keramického stropu je potřeba důkladně celou plochu stropu navlhčit, aby se zabánilo prudkému úbytku vody z čerstvého betonu a byla zaručena dobrá přilnavost. Betonáž musí probíhat rovnoměrně. Musíte proto dbát na to, aby se velké množství betonu nedostalo na jedno místo a nedošlo tak k přetížení nosníků.

Po betonáži je nutné udržovat beton v dostatečně vlhkém stavu až do jeho řádného zatvrdnutí.  V zimním období je pak nutné jej chránit proti zamrznutí.

Odstranění podepření

Stropní konstrukce dosahuje své navrhované únosnosti po uplynutí minimálně 28 dní od betonáže. Po vytvrdnutí získá strop nosnost, pevnost a tuhost železobetonové monolitické desky. Až po té můžete odstranit podpěry nosníků. Připomeňme si, že při jejich odstraňování postupujeme vždy od horního podlaží ke spodnímu.

Dodržení hlavních zásad montáže keramického stropu je předpokladem jeho bezpečného a správného fungování, podrobnější informace k montáži našich keramických stropů naleznete v technických listech k daným výrobkům. Ty si samozřejmě může stáhnout z našich stránek. Pokud i přes to budete mít otázky, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.

Začtěte se do některého z našich předchozích článků:

Další stavby

Vyhledejte nejbližšího regionálního manažera na 3 kliknutí!

Regionální manažeři v KM Betě působí po celé České republice. Vyhledejte toho nejbližšího Poradí vám, ve kterém z více než 500 prodejních míst je naše zboží skladem.

    Kalkulačky materiálu

    Využijte naše kalkulačky, které za vás jednoduše spočítají spotřebu materiálu.

    Spočítat