Vyhledávání
Stavební povolení vs. ohláška. Jak nezakopnout?
Datum publikace
Sdílení

Výběr pozemku, projektová dokumentace, stavební úřad. Stavba domu není jen o cihlách, maltě a betonu. Stejně důležité je i to, co jí předchází. Této fázi, do které vstupuje několik úřadů, profesí i účastníků řízení, je nutné věnovat stejnou pozornost, jako stavebním pracím. Na příkladu konkrétního stavebníka si ukážeme několik důležitých momentů lemujících cestu k možnosti realizovat své vlastní bydlení.

Stavební povolení nebo souhlas se stavbou. Jednu z těchto dvou koncovek má proces, během něhož se rozhoduje, zda svůj záměr můžete realizovat. Účelem je, aby stavba splnila vše, co vyžaduje legislativa, aby souzněla s okolím, byla vhodně napojena na inženýrské sítě a podobně. Než ale stavebník poprvé vejde do kontaktu se stavebním úřadem, musí učinit několik kroků, které jsou důležité nejen pro úspěch v povolování, ale hlavně pro komfortní užívání stavby.

Na prvním místě je stavební pozemek


Příjemné chvilky při kreslení skic svého budoucího bydlení. To by asi bavilo každého. Jenže smysl to má až tehdy, pokud máte pozemek. Jeho umístění, sklon a okolní zástavba totiž mají obrovský vliv na to, jak musí váš vlastní dům vypadat. Pokud pomineme osobní preference výběru lokality, je nutné posoudit přístup na pozemek, přítomnost přírodních prvků, trasy liniových staveb nebo charakter okolní zástavby.
 

 

„Mít pozemek u potoka nebo lesa je častý sen. Nicméně v obou případech existují ochranná pásma, v nichž se nesmí umisťovat trvalá stavba. Totéž platí pro vedení elektřiny nebo plynu. Problematické mohou být i developerské parcely. V mnoha případech jsou malé. Kupující si neuvědomí, že nelze stavět kdekoliv na pozemku. Neví, že existuje koeficiet zastavěnosti nebo třeba nutnost dodržet vzdálenost od sousedových oken,“ vysvětluje Jan Jadrníček z architektonické studio a projekční kanceláře Master Design.

Náš stavebník Miroslav Žůrek přesně takto postupoval. Jak bude dům vypadat, začal řešit až v okamžiku, kdy se stal majitelem pozemku ve Vacenovicích na Hodonínsku. Ten se nachází v lokalitě pro výstavbu, pro kterou si obec jako investor, nechala zpracovat územní studii. V ní je mimo jiné definován počet podlaží a koeficient zastavěnosti. Tedy parametry, které vymezují maximální rozsah a velikost stavby. „Teprve v tomto okamžiku, tedy se znalostí výhod, omezení a regulací, jsme začali řešit podobu domu,“ vysvětluje Miroslav Žůrek.
 

Co je nutné si před projektem vyjasnit 


Kdo a jak bude dům užívat. Přesně toto je základ pro definování toho, jak má dům vypadat. Ať už zvolíte cestu přes architekta, nebo oslovíte přímo projektanta, těmto tématům věnujte maximální pozornost. V případě Miroslava Žůrka se tak stalo. „Přesně jsme sepsali, jaký máme denní režim, jak stolujeme, jakým koníčkům se věnujeme, kdy a kde se celá rodina scházíme. S tím souvisí i popis funkce zahrady. Zda bude jen odpočinková, nebo máme ambice i na pěstování. Z toho například plyne to, kolik prostor je potřeba na uskladnění sezonních věcí,“ popisuje svůj přístup Miroslav Žůrek.

Druhá část zadání pak spočívá v definování základní dispozice, v tomto případě přízemní bungalov s pěti místnostmi a kuchyňským koutem, a použitými materiály. Miroslav Žůrek zvolil vápenopískové zdicí bloky Sendwix. Především s ohledem na jeho velmi nadstandardní akustické parametry. U stropů, kvůli možnosto využití podkrovních prostor, padla volba na keramické stropy. Střešní krytina pak bude kvůli dlouhé životnosti betonová, navíc s hladkou povrchovou úpravou zaručující eliminaci mechů.
 

 

A jde se na stavební povolení vs. ohlášení


Pokud už máme pozemek a projektovou dokumentaci, můžeme vyrazit na příslušný stavební úřad. Stavební zákon definuje, že většina rodinných domů, pokud jsou skutečně určeny pro bydlení, nemusí projít stavebním řízením. Spadají do režimu ohlášení stavby, co je jednodušší cesta než stavební řízení. Co to znamená? Nahlásíte své identifikační údaje, informace o pozemku a plánované stavbě. Připojíte závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření vlastníků technické infrastruktury, tedy především inženýrských sítí. A samozřejmě projektovou dokumentaci. Následně má úřad 30 dnů na to, aby vydal souhlas. Ten má platnost dva roky…

TIP: Pokud vás k celému procesu povolování zajímají další podrobnosti, stáhněte si našeho  Průvodce na cestě k bydlení. Najdete v něm vše podstatné i o souvisejících tématech. Rozdělen do sedmi sekcí. První shrnuje, co vše je potřeba zvážit před finálním rozhodnutím o podobě domu. Kromě toho obsahuje i zásady úsporných budov – od výběru lokality přes dispozici až po technologie. Druhá část upozorňuje, co si ohlídat u pozemku, třetí dává rady pro volbu konstrukčních prvků stěn, stropu a střechy. Čtvrtá kapitola se věnuje stavební dokumentaci, pátá průběhu stavby samotné. Průvodce končí kapitolami o přejímání stavby a následném užívání domu.

Často se ptáte:

 • Jaký je rozdíl v pojmech ohláška a stavební povolení? 

Ohláška je definována jako zjednodušený postup pro povolení stavební činnosti, která nepředstavuje riziko pro veřejnost, majetek nebo okolí prostředí. Její hlavním benefitem je rychlost. V tom se ostatně odlišuje od stavebního povolení. Proces stavebního povolení může trvat zhruba 6 až 12 měsíců. 

 • Jaké stavby vyžadují stavební povolení? 

Stavební povolení je nutné při stavbách určených pro bydlení a rekreaci s více než dvěma nadzemními podlažími s podkrovím a podzemním podlažím o hloubce tři metry a více. Rovněž na stavby, kdy zasahujete do nosné konstrukci bytového domu. Na ostatní stačí pouze ohlášku.

Jedinou výjimkou jsou drobné úpravy a opravy v rámci existující stavby. Například plot, skleník, zahradní domek. Stavba tohoto typu je bez stavebního povolení. Lze to vztáhnout na jakoukoliv stavbu o rozměru do 25 m2 s jedním nadzemním podlažím a výškou maximálně pět metrů. Tyto rozměry stavby jsou bez stavebního povolení a také bez ohlášení.

 • Co lze postavit na ohlášku?

Na ohlášku je možné postavit stavby pro bydlení a rekreaci, avšak pouze za předpokladu, že budou mít nejvíce jedno podzemní podlaží do hloubky tři metry, dvě nadzemní podlaží a podkroví. Stavění na ohlášku zahrnuje i přístavby, nástavby, tedy stavby s jejíž pomocí se mění již stojící stavby. Nicméně nesmíte změnit vzhled stavby ani zasáhnout do nosných konstrukcí.

 • Kdy musí předcházet územní řízení?

Ohlášení nástaveb a přístaveb předchází územní souhlas či územní řízení. V případě rodinných domů se to spojuje přímo s ohláškou. Žádost o zahájení územního řízení je třeba podat na stavebním úřadu. K ní je třeba doložit závazná stanoviska, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, dokumentaci k vaší stavbě. Závazné stanoviska se liší v závislosti od umístění stavby, nicméně často je třeba získat závazné stanovisko od hasičů. Co se týče stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, zde se vyjadřují k napojení stavby na rozvody elektřiny, vody na kanalizaci a na silnici. Pro dokumentaci k stavbě jsou zásadní výkresy a vizualizace.

 • Jak postupovat při ohlášení stavby?

Pokud zjistíte, že se vaše plány řadí do kategorie ohlášení stavby, je na čase shromáždit potřebné dokumenty. Každý stavební úřad může mít jiná pravidla, ale obecně platí: projektová dokumentace, formulář o ohlášení stavby, doklad o vlastnictví pozemku, souhlas sousedů, posouzení vlivů na životní prostředí. Po získání všech potřebných dokumentů přichází na řadu stavební úřad. Úředníkovi předložíte požadovanou dokumentaci a přiložíte k ní formulář k ohlášení stavby. Poté stačit jen čekat na rozhodnutí stavebního úřadu. To může trvat v řádech několik týdnů až měsíců.

 • Kdy potřebuji stavební povolení?

Stavební povolení budete potřebovat, v případě, že vaše stavba přesáhne zastavěnou plochu větší než 150 metrů čtverečních nebo pokud se chystáte zasahovat do nosné konstrukce obytného domu.

 • Jak získat stavební povolení? 

Prvním krokem je ověření, zda je váš záměr v souladu s územním plánem. Poté nechte projektanta nebo architekta zpracovat základní náčrt a studii stavby, kterou doložte úředníkovi na posouzení. Dále je třeba nechat si zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí. S nákresem navštivte krajskou hygienickou stanici, hasičský záchranný sbor a odbor životního prostředí v dané obci. U těchto orgánů je třeba získat souhlas k stavbě, který následně doložíte stavebnímu úřadu. Je dobré zajít za vlastníky sousedních pozemků, protože jejích případný nesouhlas se stavbou by vám mohl celý proces značně zkomplikovat. Finálním krokem je požádání stavebního úřadu o povolení.

 • Rekonstruuji, jaké stavební povolení je třeba pro rekonstrukce? 

Pokud se pouštíte do rekonstrukci domu, je nutné zamyslet se jaké úpravy plánujete provádět. Na drobné úpravy při kterých nebudete zasahovat do nosných konstrukcí, nevznikají nové obytné místnosti, nebude se měnit účel užívání stavby, nezměníte vnější vzhled budovy, nebudete potřebovat stavební povolení ani ohlášení stavby. Pokud naopak plánujete zasahovat do nosní konstrukce, změníte vnější vzhled budovy, vytvoříte další obytnou místnost nebo změníte způsob užívaní stavby (garáž změníte na autodílnu) je třeba podat ohlášení stavby. V případě, kdy nesplníte podmínky pro ohlášení stavby (nedodáte souhlasy sousedů, stavba pro rekonstrukci překročí rozměry 1 podzemního podlaží (hluboké maximálně tři metry), 2 nadzemní podlaží a podkroví, je třeba zažádat o stavební povolení.

Začtěte se do některého z našich předchozích článků:

 

Další stavby

Vyhledejte nejbližšího regionálního manažera na 3 kliknutí!

Regionální manažeři v KM Betě působí po celé České republice. Vyhledejte toho nejbližšího Poradí vám, ve kterém z více než 500 prodejních míst je naše zboží skladem.

  Kalkulačky materiálu

  Využijte naše kalkulačky, které za vás jednoduše spočítají spotřebu materiálu.

  Spočítat