Vyhledávání
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Akumulace tepla a chladu

Akumulace zdiva vyjadřuje jeho schopnost akumulovat teplo. U stěn s nízkou akumulací tepla dochází při přerušení vytápění k velmi rychlému poklesu teploty povrchu stěn na vnitřní straně obytných prostor. Čím vyšší je objemová hmotnost materiálu, tím je i lepší jeho akumulační schopnost. 

 

Více informací o akumulační schopnosti zdiva naleznete v článku: Jak ušetřit za vytápění a provoz domu? Nejlepší je nic takového neřešit – být „pasivní“

Akustické cihly

Též označovány jako „aku cihly“. Eliminují nežádoucí šíření hluku mezi místnostmi nebo z vnějšího prostoru do budov. V souvislosti s akustickou se skloňují pojmy Vážená laboratorní neprůzvučnost a Vážená stavební neprůzvučnost. Ta první se zjišťuje laboratorně, neuvažuje se s přenosem zvuku vedlejšími cestami. Kdežto stavební neprůzvučnost se zjišťuje měřením na stavbě a zahrnuje obvykle vedlejší cesty přenosu zvuku stavbou. 

Blíže jsou akustické pojmy vysvětleny ve videu níže: 

Více informací o akustických cihlách naleznete v článku: „Akustické bloky Sendwix? Ticho ve standardní výbavě“

Krycí šířka

Jedná se o celkovou výrobní délku střešní tašky zmenšenou o šířku vodní drážky. Každá střešní taška má vlastní rozměr krycí šířky. Běžně používané stŕešní tašky Beta mají stanovenou krycí šířku 301 mm. 

 

Pasivní dům

Pasivní dům je stavbou s vysokou úsporou tepelné energie. Jedná se o pečlivě vyprojektovanou, postavenou a odborně zkontrolovanou stavbou, doplněnou úspornými technologiemi, zdroji vytápění a větrání. Pro stavbu tohoto domu je zásadní výběr správnych zdicích materiálů, především masivního pevného zdiva, vhodná orientace domu ke světovým stranám atd. 

O první pasivní základní škole se můžete dočíst zde

Blizší informace o pasivních domech naleznete v článku: Jaké materiály zvolit při stavbě pasivního domu? 

 

Rosný bod

Rosný bod je definován jako teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami a již nedokáže více vodních par absorbovat. Jinak řečeno, relativní vlhkost vzduchu dosahuje 100 % a jakmile je této hodnoty dosaženo, vzduch již není schopen přijmout více vodní páry a tak nastává proces kondenzace, kdy vodní pára přechází do kapalného skupenství v podobě vodních kapek. 

 

Více informací o rosném bodu naleznete v článku: Zateplení domu? Plní několik funkcí, nepodceňte žádnou z nich

 

Sklon střechy

Též označovány jako „úhel střechy“. Označuje sklon střešní konstrukce vůči vodorovné rovině. Velikost sklonu střechy je vyjádřena úhlem mezi vodorovnou rovinou a střešní plochou ve stupních (°), nebo jako stoupání střešní plochy od vodorovné roviny v procentech (%). 

 

Sendvičové zdivo

Sendvičové zdivo označuje ucelenou obvodovou stěnovou konstrukci složenou z vápenopískových bloků a zateplení, s vynikajícími užitnými vlastnostmi a volitelnými tepelně technickými parametry. Tato konstrukce je určena pro stavbu energeticky úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů

Vápenopískové cihly

Též označovány jako „vpc cihly, vápenopískové bloky“. Označují zdicí prvek, který v KM Beta zhotovujeme z vápna, jemnozrnného křemičitého písku, tvrdnoucí účinkem páry za vysokého tlaku v autoklávu. Jde o materiál s objemovou hmotností na úrovni 1 400 až 2 000 kg/m3. Pevností v tlaku až 25 MPa. S vysokou objemovou hmotností stoupá vysoká akumulační schopnost zdiva a jeho vlastnost eliminovat vnější hluk. 

 

Více informací o vápenopískovém zdivu naleznete zde.

Založení první řady a návod jak správně zdít naleznete v článku: První řada cihel? Naprostý základ

Argumenty, proč stavět z vápenopískového zdiva Sendwix naleznete zde

A o jeho výhodě snazšího vedení svislých rozvodů elektroinstalce se dočtete v článku: Elektroinstalace bez zbytečného drážkování?Zkuste Sendwix s Éčkem