Vyhledávání
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Š
Akumulace tepla a chladu

Akumulace zdiva vyjadřuje jeho schopnost akumulovat teplo. U stěn s nízkou akumulací tepla dochází při přerušení vytápění k velmi rychlému poklesu teploty povrchu stěn na vnitřní straně obytných prostor. Čím vyšší je objemová hmotnost materiálu, tím je i lepší jeho akumulační schopnost. 

 

Více informací o akumulační schopnosti zdiva naleznete v článku: Jak ušetřit za vytápění a provoz domu? Nejlepší je nic takového neřešit – být „pasivní“

Akustické cihly

Též označovány jako „aku cihly“. Eliminují nežádoucí šíření hluku mezi místnostmi nebo z vnějšího prostoru do budov. V souvislosti s akustickou se skloňují pojmy Vážená laboratorní neprůzvučnost a Vážená stavební neprůzvučnost. Ta první se zjišťuje laboratorně, neuvažuje se s přenosem zvuku vedlejšími cestami. Kdežto stavební neprůzvučnost se zjišťuje měřením na stavbě a zahrnuje obvykle vedlejší cesty přenosu zvuku stavbou. 

Blíže jsou akustické pojmy vysvětleny ve videu níže: 

Více informací o akustických cihlách naleznete v článku: „Akustické bloky Sendwix? Ticho ve standardní výbavě“

Broušené cihly

Broušené cihly představují cihelné bloky s vybroušenou ložnou plochou. Umožňují zdění s nízkou tloušťkou ložných spár. V sortimentu KM Beta naleznete broušené cihly i cihly nebroušené. Ty broušené poznáte podle přidaného slova Brus již v názvě produktu. 

Cihly

Též označovány jako „cihelné bloky, tvárnice“. Cihly jsou stavebním prvkem pro realizaci obytných i neobytných prostor. Dělí se na vápenopískové cihly a cihly pálené

 

Začtěte se také do našich dalších článků: 

Fotovoltaické střešní tašky

Fotovoltaické střešní tašky mají v sobě integrované šrouby určené pro kotvení držáků kolektorů bez nutnosti jejich zatahování pod tašky. Držáky se připevní přímo na plochu tašek a do nich se následně kotví samotné kolektory, nebo nosné prvky kolektorů (např. trubky). tyto speciální střešní tašky jsou dostupné v modelech Beta a Hodonka. K naleznutí jsou pod obchodním názvem Beta střešní taška kolektorová. Po přivedení elektrických kabelů  k fotovoltaickým panelům jsou dostupny speciální tašky kabelových prostupů, kterými jsou kabely bnezpečně protaženy a utěsněny. 

 

 

Více informací o fotovoltaice naleznete v článku: Uvažujete o montáži fotovoltaických panelů? Nejdříve si posviťte na střechu.

Hurdisky

Hurdisky patří do kategorie keramických stropů. Základem úspěšné realizace je vypracování statického návrhu a kladečského výkresu. Tyto dokumenty zohlední statické požadavky i dispoziční řešení objektu. Stropy Hurdisky mají všestranné využití, používají se například pro rodinné a bytové domy, hotely, penziony, školy, kanceláře, zdravotnická zařízení a další objekty. Jejich délka je typicky od 1 750 po 7 250 mm, přičemž jediným výrobcem prvků Hurdis je společnost KM Beta

 

Více informací o keramických stropech Hurdis naleznete zde

 

 

Hrubá stavba

Hrubá stavba je pojem, do kterého lze zahrnout vše co ovvlivňuje stabilitu celé stavby. Zahrňuje tedy výkopy, základy, nosné stěny, příčky, stropy a někdy také zastřešení. 

 

Začtěte se také do našich článků:

 

Krycí šířka

Jedná se o celkovou výrobní délku střešní tašky zmenšenou o šířku vodní drážky. Každá střešní taška má vlastní rozměr krycí šířky. Běžně používané stŕešní tašky Beta mají stanovenou krycí šířku 301 mm. 

 

Keramické zdivo

Keramické zdivo charakterizuje odolnost, pevnost a složením blízké přírodě. Vyrábí se jako broušené i nebroušené. U nebroušené varianty je pojivo malta, u broušené lepidlo nebo pěna. KM Beta patří jedním z největších výrobců keramického zdiva v České republice. Výroba keramických cihel v KM Beta byla zahájena už v roce 1860, v období před první světovou válkou šlo o největší cihlářský závod ve střední Evropě. Ve 30. letech minulého století zde dokonce pracovalo zhruba 1 500 zaměstnanců. Důležitý tržní podíl si závod drží i v dnešní době. Nyní se v závodě v Hodoníně vyrábí i cihlové stěny z Profibloku. A to na automatizované zdicí lince. Na samotné stavbě jsou stěny osazeny jeřábem na základovou desku. 

 

Více informací o keramickém zdivu naleznete zde

Keramické stropy

Keramické stropy jsou v Čechách rozšířeny pod názvem Miako nebo Hurdis. Hlavní konstrukční prvek představují nosníky, do nichž se vkládají keramické vložky. Obvyklým řešením je v tomto segmentu systém Miako. Hurdis je charakteristický dutými tvarovkami. Počátky jejich průmyslové výroby sahají až do období před druhou světovou válkou. Krátce na to nosníky, keramické tvarovky a vložky začala produkovat i cihelna v Hodoníně, dnes patřící společnosti KM Beta. 

 

Více informací o keramických stropech naleznete v článcích: 

Lehká střešní krytina

Střešní krytiny se obecně dělí na těžké a lehké. Co to znamená pro samotnou realizaci? Hmotnost střešní krytiny totiž jako argument nemá žádnou velkou váhu...

Proč nebrat hmotnost krytiny jako hlavní kritérium lze jednoduše ukázat na modelovém příkladu. Máme dům se šikmou sedlovou střechou s typickým sklonem kolem 40°. Hmotnost skladby s dřevěným krovem, zateplením a podhledem činí 1,25 kN/m2. K tomu musí střecha odolat sněhové zátěži 0,42 kN/m2. A to mluvíme o II. sněhové oblasti, typické pro většinu území České republiky. V podhorských a horských lokalitách je hodnota ještě vyšší. A další proměnná – vítr. Tady počítejme s hodnotou 0,4 kN/m2. Když k tomu přidáme ještě fotovoltaiku, jsme na výsledné hodnotě kolem 2,3 kN/m2.

„Z toho plyne, že vlastní hmotnost lehké eternitové krytiny tvoří jen 5,5 procenta zatížení. V případě, že na stejný dům použijeme střešní tašky od KM Beta, budou se na zatížení podílet 18,5 procenty. Tento nárůst hmotnosti střechy o zhruba 0,3 kN/m2 znamená, že ve vztahu k celkové hmotnosti střešního souvrství je vlastní hmotnost střešní krytiny poměrně nevýznamná,“ shrnuje statik Ing. Petr Jiroušek. 

Začtěte se také do dalších článků:

Lícové cihly

Též označovány jako „lícovky“. Nejčastěji se používají na zdění pohledových stěn, komínů, zahradní architektury, plotů nebo tzv. antoníčků pro rozvaděče a plynoměry. 

 

Více informací o lícových cihel naleznete zde

Mansardová střecha

Mansardová střecha je charakteristická tím, že každá její polovina mezi hřebenem a okapem je složena ze dvou střešních rovin, které navíc bývají odlišného sklonu. 

Nenosný překlad

Nenosný překlad se používá na překlenutí otvorů v příčkách. V sortimentu KM Beta naleznete nenosné keramické překlady Profiblok pro tloušťku stěny 175 mm a 115 mm. Ostatné překlady jak pro pálené zdivo Profiblok, tak i pro vápenopískové zdivo Sendwix jsou nosné. 

Nízkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům představuje stavbu, která dosáhne spotřebu energie na vytápění maximálně 50 kWh/m2 za rok. Na dosažení této hodnoty je zapotřebí zvolení otopnej soustavy s nižším výkonem, rekuperace, využívání obnovitelných zdrojů tepla, dobře zateplená konstrukce. Dále je nutností zvolení vhodného stavebního materiálu, který zamezí vzniku tepelných mostů. 

 

Více informací o zamezení vzniku tepelných mostů naleznete v našem článku: Zateplení domu? Plní hned několik funkcí, nepodceňte žádnou z nich

Pálená cihla

Též označovány jako „pálené cihly, cihla červená pálená“.Vyrábí se ražením čistého kvalitního jílu bez příměsí. Ty od KM Beta vynikají odolností, vysokou pevností, která má dobrý zvuk. Stačí poklepat kladivkem a poslouchat jak zvoní. Kvalita páleného zdiva k je postavena na prvotřídní surovině a technologii. 

 

 

Více informací o pálených cihlách naleznete zde. 

 

Pultové střechy

Pultové střechy jsou charakteristické sklonem pouze na jednu stranu. Využívá se hlavně na zastřešení verand, teras, přístaveb. 

Pohledové zdivo

Pohledové zdivo vytváří esteticky zajímavý interiér, nejčastěji se používá při realizaci neomítaných prostor. V sortimentu KM Beta naleznete pohledové vápenopískové zdivo s obchodním názvem Sendwix 12DF-LDZHE P10

Pasivní dům

Pasivní dům je stavbou s vysokou úsporou tepelné energie. Jedná se o pečlivě vyprojektovanou, postavenou a odborně zkontrolovanou stavbou, doplněnou úspornými technologiemi, zdroji vytápění a větrání. Pro stavbu tohoto domu je zásadní výběr správnych zdicích materiálů, především masivního pevného zdiva, vhodná orientace domu ke světovým stranám atd. 

O první pasivní základní škole se můžete dočíst zde

Blizší informace o pasivních domech naleznete v článku: Jaké materiály zvolit při stavbě pasivního domu? 

 

Rosný bod

Rosný bod je definován jako teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami a již nedokáže více vodních par absorbovat. Jinak řečeno, relativní vlhkost vzduchu dosahuje 100 % a jakmile je této hodnoty dosaženo, vzduch již není schopen přijmout více vodní páry a tak nastává proces kondenzace, kdy vodní pára přechází do kapalného skupenství v podobě vodních kapek. 

 

Více informací o rosném bodu naleznete v článku: Zateplení domu? Plní několik funkcí, nepodceňte žádnou z nich

 

Střešní krytina

Střešní krytina je prvek, který dokáže navodit pocit domova. Zvenku i zevnitř. Svým vzhledem, vlastnostmi a životností, na kterou se můžete spolehnout...Dnes plní mnohem více funkcí než v minulosti, jedno zůstává: musí dobře vypadat a plnit svou funkci.

Co krytinu dělá trvanlivostou? Její střešní doplňky.

Při plánovaní střešní krytiny musíte myslet na instalaci mnoha systémů a technologií. Jak bude řešeno odvětrání digestoře, kanalizace a větrání střešního pláště? Čím zabráníte sluzu sněhu ze střechy? Jak přichytíte hromosvod? Plánujete instalaci fotovoltaických panelů? Toto všechno elegantně vyřeší doplňky. Díky použití stejného materiálu vizuálně zapadají do celkového vzhledu střechy. 

Jak poznat střechu dlouhé životnosti? Napoví vám záruka

Střešní krytina, stejně jako celý dům, má sloužit vám i vašim potomkům. A nejlépe i jejich potomkům. U nás v KM Beta prochází každá střešní taška našimi náročnými testy odolnosti. Proto si v KM Beta můžeme dovolit poskytovat záruku 50 let. 

 

Více informací k střešní krytině naleznete v našich článcích: 

 

Skladba stropu

Skladba stropního systému Miako je tvořena keramickou tvarovkou s betonovým jádrem a příhradovou výztuží. Jejich délka je typicky od 1 750 po 8 250 mm. Do těchto nosníků se vkládají keramické vložky, které tak mají roli výplňového prvku. Vložky obsahují kvůli odlehčení dutiny s vnitřními žebry. Plně funkční je strop po závěrečné aplikaci monolitické betonové desky. 

 

Začtěte se také do našich dalších článků: 

Sklon střechy

Též označovány jako „úhel střechy“. Označuje sklon střešní konstrukce vůči vodorovné rovině. Velikost sklonu střechy je vyjádřena úhlem mezi vodorovnou rovinou a střešní plochou ve stupních (°), nebo jako stoupání střešní plochy od vodorovné roviny v procentech (%). 

Jak spočítat sklon střechy zjistíte v našem článku

Skládaná střešní krytina

Skládaná krytina se skládá z plošných dílců, které jsou mezi sebou spojeny. Vyrábí se v několik modelech, barevných variant a úprav. 

 

Začtěte se také do dalších článku souvisejících s tímto tématem: 

Sedlová střecha

Sedlová střecha patří k nejběžnějším střešním krytinám v celém Česku. Poznáte ji podle dvou střešních rovin, přímočarým hřebenem a dvěma štítovými a okapními hranami

Sendvičové zdivo

Sendvičové zdivo označuje ucelenou obvodovou stěnovou konstrukci složenou z vápenopískových bloků a zateplení, s vynikajícími užitnými vlastnostmi a volitelnými tepelně technickými parametry. Tato konstrukce je určena pro stavbu energeticky úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů

Tepelný most

Tepelný most je místo v konstrukci, kde vlivem jiné geometrie stavebního detailu nebo užitím nevhodných stavebních materiálů dochází ke zvýšenému tepelnému toku (přepočítáno na jednotku plochy konstrukce). 

 

Začtěte se také do našeho článku souvisejícího s tímto tématem: 

Tepelný odpor zdiva

Tepelný odpor zdiva vyjadřuje úhrnný tepelný odpor, bránící výměně tepla mezi prostředími oddělenými od sebe stavební konstrukcí. 

 

Začtěte se také do dalšího článku, kde toto téma řešíme: 

Věncovka

Věncovka se používá jako ztracené bednění železobetonových ztužujících věnců, průvlaků a překladů

 

Více informací k věncovkám naleznete v naší sekci věncovek pálených Profiblok, věncovek vápenopískových Sendwix

Vazníková střecha

Vazníková střecha se nejčastěji realizuje u střechách se sklonem 20 až 25 stupňů. Krov je tvořen z přihrádkových vazníků. Své uplatnění nachází i u budovách s netradiční architekturou. 

Vápenopískové cihly

Též označovány jako „vpc cihly, vápenopískové bloky“. Označují zdicí prvek, který v KM Beta zhotovujeme z vápna, jemnozrnného křemičitého písku, tvrdnoucí účinkem páry za vysokého tlaku v autoklávu. Jde o materiál s objemovou hmotností na úrovni 1 400 až 2 000 kg/m3. Pevností v tlaku až 25 MPa. S vysokou objemovou hmotností stoupá vysoká akumulační schopnost zdiva a jeho vlastnost eliminovat vnější hluk. 

 

Více informací o vápenopískovém zdivu naleznete zde.

Založení první řady a návod jak správně zdít naleznete v článku: První řada cihel? Naprostý základ

Argumenty, proč stavět z vápenopískového zdiva Sendwix naleznete zde

A o jeho výhodě snazšího vedení svislých rozvodů elektroinstalce se dočtete v článku: Elektroinstalace bez zbytečného drážkování?Zkuste Sendwix s Éčkem

Šikmá střecha

Obecné se střechy dělí na ploché a šikmé. Šikmá střecha je ta, která dosahuje sklon od 10 do 45 stupňů. Šikmé střechy naleznete v různých tvarech a sklonech. Nejčastěji se dělí na: pultovou střechu, sedlovou střechu, mansardovou střechu, stanovou střechu, valbovou střechu, polovalbovou střechu. 

 

Začtěte se také do našich článků: